Pravidla a podmínky

PRAVIDLA A PODMÍNKY

Poslední aktualizace: 2020-03-26

 1. Úvod

Vítejte v Taxi na letiště!

Tyto podmínky služby („podmínky“, „podmínky služby“) upravují vaše používání našich webových stránek umístěných na adrese https://taxitoairportservice.com/ (společně nebo jednotlivě „služba“) provozovaná společností Taxi na letiště.

Naše zásady ochrany osobních údajů také upravují vaše používání naší služby a vysvětlují, jak shromažďujeme, chráníme a zveřejňujeme informace, které vyplývají z vašeho používání našich webových stránek.

Váš souhlas s námi zahrnuje tyto podmínky a naše zásady ochrany osobních údajů („dohody“). Berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli dohodám, a souhlasíte s tím, že budete vázáni.

Pokud s dohodami nesouhlasíte (nebo je nemůžete dodržet), nemůžete Službu používat, ale dejte nám prosím vědět e-mailem info@taxitoairportservice.com abychom se mohli pokusit najít řešení. Tyto podmínky se vztahují na všechny návštěvníky, uživatele a další, kteří chtějí mít přístup ke Službě nebo ji používat.

 1. komunikace

Používáním naší služby souhlasíte s přihlášením k odběru novinek, marketingových nebo propagačních materiálů a dalších informací, které můžeme zasílat. Můžete se však odhlásit z přijímání jakékoli nebo všech těchto sdělení od nás kliknutím na odkaz pro odhlášení nebo zasláním e-mailu na adresu info@taxitoairportservice.com.

 1. Nákupy

Pokud si přejete koupit jakýkoli produkt nebo službu zpřístupněnou prostřednictvím Služby („Nákup“), můžete být požádáni o poskytnutí určitých informací týkajících se vašeho Nákupu, mimo jiné včetně čísla vaší kreditní nebo debetní karty, data vypršení platnosti vaší karty , vaše fakturační adresa a vaše přepravní údaje.

Prohlašujete a zaručujete, že: (i) máte zákonné právo používat jakékoli karty nebo jiné platební metody v souvislosti s jakýmkoli nákupem; a že (ii) informace, které nám poskytnete, jsou pravdivé, správné a úplné.

Můžeme využívat služby třetích stran za účelem usnadnění plateb a dokončení nákupů. Odesláním svých údajů nám dáváte právo poskytovat informace těmto třetím stranám v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

Vyhrazujeme si právo kdykoli odmítnout nebo zrušit vaši objednávku z důvodů, mimo jiné včetně dostupnosti produktu nebo služby, chyb v popisu nebo ceně produktu nebo služby, chyby v objednávce nebo jiných důvodů.

Vyhrazujeme si právo odmítnout nebo zrušit vaši objednávku v případě podezření na podvod nebo neoprávněnou nebo nezákonnou transakci.

 1. Soutěže, loterie a propagační akce

Jakékoli soutěže, loterie nebo jiné propagační akce (souhrnně „Promo akce“) zpřístupněné prostřednictvím Služby se mohou řídit pravidly, která jsou oddělená od těchto Podmínek služby. Pokud se účastníte jakékoli propagační akce, prostudujte si příslušná pravidla a také naše zásady ochrany osobních údajů. Pokud jsou pravidla propagační akce v rozporu s těmito podmínkami služby, použijí se pravidla propagační akce.

 1. Vrácení peněz

Vrácení peněz za všechny rezervace zrušené 48 hodin před časem odletu.

Žádné vystoupení
V případě vyzvednutí mimo letiště, pokud řidič čeká déle než 15 minut a vy nejste na místě vyzvednutí a/nebo nereagujete na svůj telefon, může to vést k tomu, že rezervace bude označena jako no show a v tomto případě vám nebude vrácena žádná částka. pouzdro.
V případě vyzvednutí z letišť, pokud řidič čeká déle než 60 minut a vy nejste na místě vyzvednutí a/nebo nereagujete na svůj telefon, může to vést k tomu, že rezervace bude označena jako no show a v tomto případě nebude vrácena žádná částka. .

 1. Obsah

Obsah nacházející se na nebo prostřednictvím této služby je majetkem společnosti Taxi to Airport nebo je používán se svolením. Bez výslovného předchozího písemného svolení od nás nesmíte šířit, upravovat, přenášet, opakovaně používat, stahovat, znovu publikovat, kopírovat nebo používat uvedený obsah, ať již zcela nebo částečně, pro komerční účely nebo pro osobní zisk.

 1. Zakázaná použití

Službu můžete používat pouze pro zákonné účely a v souladu s podmínkami. Souhlasíte s tím, že Službu nebudete používat:

0,1. Jakýmkoli způsobem, který porušuje příslušné národní nebo mezinárodní zákony nebo předpisy.

0.2. Za účelem vykořisťování, poškozování nebo pokusu o jakékoli vykořisťování nebo poškozování nezletilých vystavením nevhodnému obsahu nebo jiným způsobem.

0,3. Přenášet nebo obstarávat zasílání jakéhokoli reklamního nebo propagačního materiálu, včetně jakékoli „nevyžádané pošty“, „řetězového dopisu“, „spamu“ nebo jakékoli jiné podobné výzvy.

0,4. K zosobnění nebo pokusu o zosobnění společnosti, zaměstnance společnosti, jiného uživatele nebo jiné osoby či subjektu.

0,5. Jakýmkoli způsobem, který porušuje práva ostatních, nebo je jakýmkoli způsobem nezákonný, výhružný, podvodný nebo škodlivý nebo v souvislosti s jakýmkoli nezákonným, nezákonným, podvodným nebo škodlivým účelem nebo činností.

0,6. Zapojit se do jakéhokoli jiného chování, které omezuje nebo brání někomu v užívání nebo užívání Služby, nebo které, jak jsme určili, může poškodit nebo urazit Společnost nebo uživatele Služby nebo je vystavit odpovědnosti.

Dále souhlasíte, že nebudete:

0,1. Používejte Službu jakýmkoli způsobem, který by mohl deaktivovat, přetížit, poškodit nebo poškodit Službu nebo narušit používání Služby jinou stranou, včetně jejich schopnosti zapojit se do Služby v reálném čase.

0.2. K přístupu ke Službě za jakýmkoli účelem, včetně monitorování nebo kopírování jakéhokoli materiálu ve Službě, používejte libovolného robota, pavouka nebo jiné automatické zařízení, proces nebo prostředek.

0,3. Pomocí jakéhokoli manuálního procesu můžete bez našeho předchozího písemného souhlasu sledovat nebo kopírovat jakýkoli materiál ve službě nebo pro jakýkoli jiný neoprávněný účel.

0,4. Používejte jakékoli zařízení, software nebo rutinu, která narušuje řádné fungování Služby.

0,5. Představte jakékoli viry, trojské koně, červy, logické bomby nebo jiný nebezpečný nebo technologicky škodlivý materiál.

0,6. Pokuste se získat neoprávněný přístup k jakýmkoli částem Služby, serveru, na kterém je Služba uložena, nebo jakémukoli serveru, počítači nebo databázi připojené ke Službě, zasahovat do nich, poškodit je nebo narušit.

0,7. Útoková služba prostřednictvím útoku odmítnutí služby nebo distribuovaného útoku odmítnutí služby.

0,8. Proveďte veškerá opatření, která mohou poškodit nebo zfalšovat hodnocení společnosti.

0,9. Jinak se pokuste narušit řádné fungování služby.

 1. Analytics

Můžeme používat poskytovatele služeb třetích stran ke sledování a analýze používání naší služby.

 1. Zákaz používání nezletilými

Služba je určena pouze pro přístup a používání osobami ve věku nejméně osmnácti (18) let. Přístupem nebo používáním Služby zaručujete a prohlašujete, že vám je nejméně osmnáct (18) let a máte plnou autoritu, právo a kapacitu uzavřít tuto smlouvu a dodržovat všechny podmínky Podmínek. Pokud vám není nejméně osmnáct (18) let, máte přístup ke Službě i její používání zakázán.

 1. Účty

Když si u nás vytvoříte účet, zaručujete, že jste starší 18 let a že informace, které nám poskytnete, jsou vždy přesné, úplné a aktuální. Nepřesné, neúplné nebo zastaralé informace mohou mít za následek okamžité ukončení vašeho účtu ve službě.

Jste odpovědní za zachování důvěrnosti vašeho účtu a hesla, mimo jiné včetně omezení přístupu k vašemu počítači a / nebo účtu. Souhlasíte s tím, že přijmete odpovědnost za veškeré činnosti nebo akce, ke kterým dojde pod vaším účtem a / nebo heslem, ať už je vaše heslo u naší služby nebo služby třetí strany. Jakmile se dozvíte o jakémkoli narušení zabezpečení nebo neoprávněném použití vašeho účtu, musíte nás okamžitě informovat.

Jako uživatelské jméno nesmíte používat jméno jiné osoby nebo subjektu nebo jméno, které není v souladu se zákonem k dispozici, jméno nebo ochrannou známku, na které se vztahují jakákoli práva jiné osoby nebo subjektu než vy, bez příslušného povolení. Jako uživatelské jméno nesmíte použít žádné urážlivé, vulgární nebo obscénní jméno.

Vyhrazujeme si právo odmítnout službu, ukončit účty, odstranit nebo upravit obsah nebo zrušit objednávky podle našeho výhradního uvážení.

 1. Duševní vlastnictví

Služba a její původní obsah (kromě obsahu poskytovaného uživateli), funkce a funkce jsou a zůstanou výhradním vlastnictvím společnosti Taxi to Airport a jejích poskytovatelů licencí. Služba je chráněna autorským právem, ochrannou známkou a dalšími zákony v cizích zemích. Naše ochranné známky nesmí být použity ve spojení s jakýmkoli produktem nebo službou bez předchozího písemného souhlasu Taxi na letiště.

 1. Zásady autorských práv

Respektujeme práva duševního vlastnictví ostatních. Naší zásadou je reagovat na jakékoli tvrzení, že Obsah zveřejněný ve Službě porušuje autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví („Porušení“) jakékoli osoby nebo subjektu.

Pokud jste vlastníkem autorských práv nebo jste oprávněni jeho jménem a domníváte se, že dílo chráněné autorskými právy bylo zkopírováno způsobem, který představuje porušení autorských práv, odešlete prosím svou stížnost prostřednictvím e-mailu na adresu info@taxitoairportservice.com s předmětem: „ Porušení autorských práv “a do svého nároku zahrňte podrobný popis údajného porušení, jak je podrobně popsáno níže, v části„ Oznámení DMCA a postup pro porušení autorských práv “.

Můžete nést odpovědnost za škody (včetně nákladů a poplatků za právní zastoupení) za zkreslení údajů nebo nároky v dobré víře týkající se porušení jakéhokoli obsahu, který se na vašem autorském právu a / nebo prostřednictvím Služby nachází.

 1. Oznámení DMCA a postup pro stížnosti na porušení autorských práv

Můžete odeslat oznámení podle zákona DMCA (Digital Millennium Copyright Act) tím, že písemně poskytnete našemu agentu pro autorská práva následující informace (další podrobnosti viz 17 USC 512 (c) (3)):

0,1. Elektronický nebo fyzický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka autorských práv;

0.2. popis díla chráněného autorskými právy, které bylo podle vás porušeno, včetně adresy URL (tj. adresy webové stránky) místa, kde dílo chráněné autorskými právy existuje, nebo kopie díla chráněného autorskými právy;

0,3. Identifikace URL nebo jiného konkrétního umístění ve Službě, kde se nachází materiál, který podle vás porušuje autorská práva;

0,4. Vaše adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa;

0,5. Vaše prohlášení, že jste v dobré víře přesvědčeni, že sporné použití není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem;

0,6. Vaše prohlášení, pod trestem křivé přísahy, že výše uvedené informace ve vašem oznámení jsou přesné a že jste vlastníkem autorských práv nebo jste oprávněni jednat jeho jménem.

Můžete kontaktovat našeho agenta pro autorská práva prostřednictvím e-mailu na adrese info@taxitoairportservice.com.

 1. Hlášení chyb a zpětná vazba

Můžete nám poskytnout buď přímo na adrese info@taxitoairportservice.com, nebo prostřednictvím webů a nástrojů třetích stran informace a zpětnou vazbu týkající se chyb, návrhů na vylepšení, nápadů, problémů, stížností a dalších záležitostí souvisejících s naší službou („zpětná vazba“). Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že: (i) nebudete si ponechávat, získávat ani prosazovat žádná práva k duševnímu vlastnictví ani jiná práva, nároky nebo podíly ve zpětné vazbě; (ii) Společnost mohla vyvinout nápady podobné Zpětné vazbě; (iii) Zpětná vazba neobsahuje důvěrné informace ani informace o vlastnických právech od vás ani od žádné třetí strany a (iv) Společnost nemá žádnou povinnost mlčenlivosti ohledně zpětné vazby. V případě, že převod vlastnictví k Zpětné vazbě není možný z důvodu příslušných závazných zákonů, udělujete společnosti a jejím přidruženým společnostem výlučné, přenosné, neodvolatelné, bezplatné, sublicencovatelné, neomezené a trvalé právo na užívání (včetně kopírování, úprav, vytváření odvozených děl, publikování, distribuce a komercializace) Zpětná vazba jakýmkoli způsobem a za jakýmkoli účelem.

 1. Odkazy na jiné webové stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na webové stránky nebo služby třetích stran, které nevlastní ani nekontroluje Taxi to Airport.

Taxi na letiště nemá žádnou kontrolu a nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo praktiky jakýchkoli webových stránek nebo služeb třetích stran. Nezaručujeme nabídky žádného z těchto subjektů / jednotlivců ani jejich webových stránek.

Například nastínené Podmínky služby byly vytvořeny pomocí PolicyMaker.io, bezplatná webová aplikace pro generování vysoce kvalitních právních dokumentů. Tvůrci pravidel online generátor podmínek je snadno použitelný bezplatný nástroj pro vytvoření vynikající šablony podmínek služby pro web, blog, online obchod nebo aplikaci.

BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SPOLEČNOST NEBUDE ODPOVĚDNÁ ani ODPOVĚDNÁ, PŘÍMO NEBO NEPŘÍMĚ, ZA ŽÁDNÉ POŠKOZENÍ NEBO ZTRÁTU ZPŮSOBENÉ NEBO V SOUVISLOSTI S POUŽITÍM NEBO SPOJENÍM NA JAKÝKOLI TAKOVÝ OBSAH, ZBOŽÍ, ZBOŽÍ PROSTŘEDNICTVÍM TAKOVÝCH WEBŮ NEBO SLUŽEB TŘETÍCH STRAN.

Důrazně DOPORUČUJEME, ABYSTE SI PŘEČTELI PODMÍNKY SLUŽEB A ZÁSAD OCHRANY SOUKROMÍ JAKÝCHKOLI WEBŮ TŘETÍCH STRAN NEBO SLUŽEB, KTERÉ NAVŠTÍVÍTE.

 1. Zřeknutí se záruky

TYTO SLUŽBY JSOU SPOLEČNOSTÍ POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“ A „JAK JSOU K DISPOZICI“. SPOLEČNOST NEPOSKYTUJE ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ NEBO ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÉHO NEBO PŘEDPOKLÁDANÉHO, OHLEDNĚ OBSLUHY JEJICH SLUŽEB, NEBO INFORMACÍ, OBSAHU NEBO MATERIÁLŮ V NICH NI. VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE, ŽE VAŠE POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO SLUŽEB, JEJICH OBSAHU A JAKÝCHKOLI SLUŽEB NEBO POLOŽEK ZÍSKANÝCH OD NÁS JE NA VAŠE RIZIKO.

SPOLEČNOST ŽÁDNÝ SPOLEČNOST ŽÁDNÝ SPOLEČNOST SPOLEČNOSTI NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU NEBO ZASTOUPENÍ S OHLEDEM NA ÚPLNOST, BEZPEČNOST, SPOLEHLIVOST, KVALITU, PŘESNOST NEBO DOSTUPNOST SLUŽEB. BEZ OMEZENÍ PŘEDCHOZÍCH, NIKDY SPOLEČNOST NI NIKDY SPOJENÉ SE SPOLEČNOSTÍ NEZARUČUJE NEBO ZÁRUKY, ŽE SLUŽBY, JEJICH OBSAH, ANI JAKÉKOLI SLUŽBY NEBO POLOŽKY ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM BUDOU PŘESVĚDČENY, BEZPLATNÉ, BEZPLATNÉ, CHYBOVÉ, CHYBOVÉ , ŽE SLUŽBY NEBO SERVER, KTERÝ JE TO DOSTUPNÉ, JSOU BEZ VIRŮ NEBO JINÝCH ŠKODLIVÝCH KOMPONENTŮ, NEBO ŽE SLUŽBY NEBO JAKÉKOLI SLUŽBY NEBO POLOŽKY ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB JINAK SPLNÍ VAŠE POTŘEBY NEBO OČEKÁVÁNÍ.

SPOLEČNOST TÍMTO ODMÍTÁ VEŠKERÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, ČI VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, ZÁKONNÉ NEBO JINÉ, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, ŽÁDNÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, NEPORUŠOVÁNÍ PORUŠENÍ A VHODNOSTI PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY.

PŘEDCHOZÍ NEMÁ VLIV NA ŽÁDNÉ ZÁRUKY, KTERÉ NEMOHOU BÝT VYLOUČENY NEBO OMEZENY PODLE PŘÍSLUŠNÝCH ZÁKONŮ.

 1. Omezení odpovědnosti

S VÝJIMKOU ZÁKAZU ZÁKONŮ NADĚJETE NÁS A NAŠEHO ŘEDITELE, ŘEDITELE, ZAMĚSTNANCE A ZAMĚSTNANCE BEZ HARMLESSU PRO JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, PUNITIVNÍ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ POŠKOZENÍ, VŠECHNO A VYDĚLÁVÁ VŠECHNY A VČETNĚ PORADCŮ LITIGACE A ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ NEBO ZKUŠEBNÍHO ŘÍZENÍ NEBO ODVOLÁNÍ, POKUD JE JAKÉKOLI, ČI NEJSOU LITIGACE NEBO ROZHODČÍ ŘÍZENÍ), KDYŽ V AKCI SMLOUVY, NEGLIGENCE NEBO JINÉ NUTNÉ AKCE NEBO VYPLÝVAJÍCÍ Z TÉTO DOHODY VČETNĚ BEZ OMEZENÍ JAKÝKOLI NÁROK NA OSOBNÍ ZRANĚNÍ NEBO POŠKOZENÍ VLASTNICTVÍ, VYPLÝVAJÍCÍ Z TÉTO SMLOUVY A JAKÉKOLI PORUŠENÍ JAKÉKOLI FEDERÁLNÍCH, STÁTNÍCH NEBO MÍSTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, STATUTŮ, PRAVIDEL NEBO PŘEDPISŮ, POKUD BUDE MOŽNÁ SPOLEČNOST POŠKOZENÍ. OKREM ZÁKAZU ZAKÁZANÉHO, POKUD JDE O SPOLEČNOST NALEZENO ODPOVĚDNOST, OMEZÍ SE NA ČÁSTKU VYPLACENOU ZA PRODUKTY A / NEBO SLUŽBY A ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEBUDE NÁSLEDNÉ NEBO TRESTNÉ ŠKODY. NĚKTERÉ STÁTY NEPOVOLUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ PUNITIVNÍCH, NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH POŠKOZENÍ, TAKŽE NA VÁS SE OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT.

 1. Ukončení

Můžeme váš účet zrušit nebo pozastavit a zablokovat přístup ke Službě okamžitě, bez předchozího upozornění nebo odpovědnosti, podle našeho výhradního uvážení, z jakéhokoli důvodu a bez omezení, mimo jiné včetně porušení Podmínek.

Pokud chcete ukončit svůj účet, můžete jednoduše přestat používat službu.

Všechna ustanovení Podmínek, která by ze své podstaty měla přežít po ukončení, zůstanou v platnosti i po ukončení, včetně, bez omezení, ustanovení o vlastnictví, zřeknutí se záruky, odškodnění a omezení odpovědnosti.

 1. Vládnoucí Zákon

Tyto podmínky se budou řídit a vykládat v souladu s právními předpisy Belgie, které rozhodné právo platí pro dohodu bez ohledu na její kolizní ustanovení.

Naše nevymáhání jakéhokoli práva nebo ustanovení těchto podmínek nebude považováno za vzdání se těchto práv. Pokud bude jakékoli ustanovení těchto podmínek shledáno neplatným nebo nevymahatelným soudem, zbývající ustanovení těchto podmínek zůstanou v platnosti. Tyto podmínky tvoří úplnou dohodu mezi námi týkající se naší služby a nahrazují a nahrazují jakékoli předchozí dohody, které bychom mezi sebou mohli mít ohledně služby.

 1. Změny služby

Vyhrazujeme si právo odvolat nebo změnit naši Službu a jakoukoli službu nebo materiál, který poskytujeme prostřednictvím Služby, podle našeho výhradního uvážení bez předchozího upozornění. Nebudeme odpovědní, pokud z jakéhokoli důvodu nebude kdykoli nebo po jakoukoli dobu k dispozici celá nebo jakákoli část Služby. Čas od času můžeme omezit přístup k některým částem Služby nebo k celé Službě na uživatele, včetně registrovaných uživatelů.

 1. Změny Na Podmínky

Podmínky můžeme kdykoli upravit zveřejněním změněných podmínek na tomto webu. Je vaší odpovědností tyto podmínky pravidelně kontrolovat.

Vaše pokračující používání platformy po zveřejnění revidovaných podmínek znamená, že tyto změny přijímáte a souhlasíte s nimi. Očekává se, že budete tuto stránku často kontrolovat, abyste věděli o jakýchkoli změnách, protože jsou pro vás závazné.

Pokračováním v přístupu nebo používání naší Služby po nabytí účinnosti jakýchkoli revizí souhlasíte, že budete vázáni revidovanými podmínkami. Pokud s novými podmínkami nesouhlasíte, již nejste oprávněni Službu používat.

 1. Zřeknutí se A Oddělitelnost

Žádné vzdání se společnosti podmínek, které jsou uvedeny v Podmínkách, nebude považováno za další nebo pokračující vzdání se těchto podmínek nebo podmínek nebo vzdání se jakýchkoli jiných podmínek nebo podmínek a jakékoli opomenutí společnosti uplatnit právo nebo ustanovení podle Podmínek nebude nepředstavuje vzdání se takového práva nebo ustanovení.

Pokud bude kterékoli ustanovení Podmínek považováno soudem nebo jiným soudem příslušné jurisdikce za neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné z jakéhokoli důvodu, bude takové ustanovení vyloučeno nebo omezeno v minimálním rozsahu tak, aby zbývající ustanovení Podmínek pokračovala v plném rozsahu síla a účinek.

 1. Potvrzení

POUŽÍVÁNÍM SLUŽEB NEBO DALŠÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NÁMI, BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE STE SI PŘEČTELI TYTO PODMÍNKY SLUŽBY A SOUHLASÍTE S NIM, ŽE BUDETE VÁZÁNI.

 1. Kontaktujte nás

Zašlete prosím svůj názor, připomínky a žádosti o technickou podporu e-mailem: info@taxitoairportservice.com.

Podmínky můžeme čas od času změnit. Jste požádáni, abyste zkontrolovali naše podmínky a zvážili jakékoli změny, které se týkají vás a / nebo jakéhokoli cestujícího.

Vaše rezervace na našem webu je podmíněna tím, že přijmete podmínky. Pokud nesouhlasíte s žádnou jejich částí, nemůžete pokračovat v rezervaci.

Máte-li jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

 1. Cena a platba

Způsoby platby.

 1. Bezpečné online platby.
  Kromě svého jízdného v taxíku zaplatíte transakční poplatek:
  4%, pokud se rozhodnete použít STRIPE s vaší kreditní nebo debetní kartou.
  5%, pokud se rozhodnete použít PAYPAL.

Nejsme zodpovědní za neúspěšné cesty, pokud jsou údaje, které nám poskytnete při rezervaci, nesprávné.

Omezení odpovědnosti
V případě jakéhokoli problému jsme pojištěni jako oficiální přepravní společnost taxi

Zrušení
Svou rezervaci můžete zdarma zrušit do 48 hodin před dobou vyzvednutí.
Do 48 hodin před dobou vyzvednutí nemáte nárok na vrácení peněz.

VELMI DŮLEŽITÉ

 • Zkontrolujte, zda je telefon v době vyzvednutí zapnutý, abychom vás mohli v případě potřeby kontaktovat.
 • Vaše rezervace zahrnuje 15 minut čekací doby - nebo 60 minut od skutečného času přistání, pokud je místo vyzvednutí na letišti.
 • Jakákoli další čekací doba navíc bude účtována 10 eur za každou skupinu 15 minut.
 • Ujistěte se, že máte dostatek času se dostat do cíle. Naše odhadované doby cesty nezohledňují dopravní podmínky a další nepředvídané okolnosti

 

cs_CZCzech