Vilkår og betingelser

VILKÅR OG BETINGELSER

Sidst opdateret: 2020-03-26

 1. Introduktion

Velkommen til Taxa til lufthavnen!

Disse servicevilkår ("Vilkår", "Servicevilkår") regulerer din brug af vores websted på https://taxitoairportservice.com/ (sammen eller individuelt "Service"), der drives af Taxa til lufthavnen.

Vores fortrolighedspolitik regulerer også din brug af vores service og forklarer, hvordan vi indsamler, beskytter og videregiver oplysninger, der er resultatet af din brug af vores websider.

Din aftale med os inkluderer disse vilkår og vores fortrolighedspolitik ("aftaler"). Du anerkender at du har læst og forstået aftaler og accepterer at være bundet af dem.

Hvis du ikke er enig (eller ikke kan overholde) aftaler, kan du muligvis ikke bruge tjenesten, men lad os det vide ved at maile info@taxitoairportservice.com så vi kan prøve at finde en løsning. Disse vilkår gælder for alle besøgende, brugere og andre, der ønsker at få adgang til eller bruge tjenesten.

 1. Kommunikation

Ved at bruge vores service accepterer du at abonnere på nyhedsbreve, markedsførings- eller reklamemateriale og anden information, vi måtte sende. Du kan dog fravælge at modtage enhver eller alle disse meddelelser fra os ved at følge afmeldingslinket eller ved at sende en e-mail til info@taxitoairportservice.com.

 1. Køb

Hvis du ønsker at købe et produkt eller en tjeneste, der stilles til rådighed via tjenesten ("køb"), kan du blive bedt om at levere visse oplysninger, der er relevante for dit køb, herunder, men ikke begrænset til, dit kredit- eller betalingskortnummer, udløbsdatoen for dit kort , din faktureringsadresse og dine forsendelsesoplysninger.

Du erklærer og garanterer, at: (i) du har den juridiske ret til at bruge ethvert kort eller andre betalingsmetoder i forbindelse med ethvert køb; og at (ii) de oplysninger, du leverer til os, er sande, korrekte og fuldstændige.

Vi anvender muligvis brugen af tredjeparts tjenester med det formål at lette betaling og gennemførelse af køb. Ved at indsende dine oplysninger giver du os ret til at give oplysningerne til disse tredjeparter underlagt vores fortrolighedspolitik.

Vi forbeholder os ret til når som helst at afvise eller annullere din ordre af grunde, herunder men ikke begrænset til tilgængelighed af produkter eller tjenester, fejl i beskrivelsen eller prisen på produktet eller tjenesten, fejl i din ordre eller af andre grunde.

Vi forbeholder os ret til at afvise eller annullere din ordre, hvis der er mistanke om bedrageri eller en uautoriseret eller ulovlig transaktion.

 1. Konkurrencer, konkurrencer og kampagner

Eventuelle konkurrencer, konkurrencer eller andre kampagner (samlet set "Kampagner"), der stilles til rådighed via tjenesten, kan være underlagt regler, der er adskilt fra disse servicevilkår. Hvis du deltager i nogen kampagner, bedes du gennemgå de gældende regler samt vores fortrolighedspolitik. Hvis reglerne for en kampagne er i modstrid med disse servicevilkår, gælder kampagnereglerne.

 1. Refusioner

Vi udsteder refusion for alle reservationer, der er annulleret 48 timer før afgangstidspunktet.

Intet show
For afhentninger uden for lufthavne, hvis chaufføren venter i mere end 15 minutter, og du er fraværende fra afhentningsstedet, og/eller ikke svarer på din telefon, kan dette føre til reservationen markeret som udeblivelse, og der vil ikke blive udstedt nogen refusion i denne. sag.
For afhentninger fra lufthavnene, hvis chaufføren venter i mere end 60 minutter, og du er fraværende fra afhentningsstedet, og/eller ikke svarer på din telefon, kan dette føre til reservationen markeret som udeblivelse, og der vil ikke blive udstedt nogen refusion i dette tilfælde .

 1. Indhold

Indholdet, der findes på eller via denne service, tilhører taxa til lufthavn eller bruges med tilladelse. Du må ikke distribuere, ændre, transmittere, genbruge, downloade, repostere, kopiere eller bruge det pågældende indhold, helt eller delvist, til kommercielle formål eller til personlig vinding uden udtrykkelig forudgående skriftlig tilladelse fra os.

 1. Forbudte anvendelser

Du må kun bruge tjenesten til lovlige formål og i overensstemmelse med vilkårene. Du accepterer ikke at bruge tjenesten:

0,1. På enhver måde, der overtræder gældende national eller international lov eller regulering.

0,2. Med det formål at udnytte, skade eller forsøge at udnytte eller skade mindreårige på nogen måde ved at udsætte dem for upassende indhold eller på anden måde.

0,3. At transmittere eller skaffe afsendelse af ethvert reklame- eller reklamemateriale, herunder "junk mail", "kædebrev", "spam" eller enhver anden lignende anmodning.

0,4. At efterligne eller forsøge at efterligne virksomheden, en virksomhedsmedarbejder, en anden bruger eller enhver anden person eller enhed.

0,5. På enhver måde, der krænker andres rettigheder, eller på nogen måde er ulovligt, truende, svigagtigt eller skadeligt eller i forbindelse med ethvert ulovligt, ulovligt, bedragerisk eller skadeligt formål eller aktivitet.

0,6. At deltage i enhver anden adfærd, der begrænser eller hæmmer andres brug eller nydelse af Tjenesten, eller som, som bestemt af os, kan skade eller fornærme Virksomhed eller brugere af Tjenesten eller udsætte dem for ansvar.

Derudover accepterer du ikke at:

0,1. Brug Service på enhver måde, der kan deaktivere, overbelaste, beskadige eller forringe Service eller forstyrre enhver anden parts brug af Service, herunder deres evne til at deltage i realtidsaktiviteter gennem Service.

0,2. Brug enhver robot, edderkop eller anden automatisk enhed, proces eller måde at få adgang til Service til ethvert formål, herunder overvågning eller kopiering af alt materiale på Service.

0,3. Brug enhver manuel proces til at overvåge eller kopiere noget af materialet på tjenesten eller til ethvert andet uautoriseret formål uden vores forudgående skriftlige samtykke.

0,4. Brug enhver enhed, software eller rutine, der forstyrrer den korrekte funktion af tjenesten.

0,5. Indfør alle vira, trojanske heste, orme, logiske bomber eller andet materiale, der er ondsindet eller teknologisk skadeligt.

0,6. Forsøg på at få uautoriseret adgang til, forstyrre, beskadige eller forstyrre dele af Tjenesten, den server, som Tjenesten er gemt på, eller enhver server, computer eller database, der er forbundet med Tjenesten.

0,7. Attack Service via et denial-of-service-angreb eller et distribueret denial-of-service-angreb.

0,8. Foretag enhver handling, der kan beskadige eller forfalde virksomhedens rating.

0,9. Forsøg ellers at blande sig i den korrekte funktion af tjenesten.

 1. Analytics

Vi bruger muligvis tredjeparts serviceudbydere til at overvåge og analysere brugen af vores service.

 1. Ingen brug af mindreårige

Tjenesten er kun beregnet til adgang og brug af enkeltpersoner på mindst atten (18) år. Ved at få adgang til eller bruge Tjenesten garanterer og erklærer du, at du er mindst atten (18) år og med fuld autoritet, ret og kapacitet til at indgå denne aftale og overholde alle vilkårene og betingelserne i Vilkårene. Hvis du ikke er mindst atten (18) år, er det forbudt for dig både adgang og brug af tjenesten.

 1. Konti

Når du opretter en konto hos os, garanterer du, at du er over 18 år, og at de oplysninger, du giver os, er korrekte, komplette og aktuelle til enhver tid. Unøjagtige, ufuldstændige eller forældede oplysninger kan resultere i øjeblikkelig afslutning af din konto på tjenesten.

Du er ansvarlig for at opretholde fortroligheden af din konto og adgangskode, herunder men ikke begrænset til begrænsningen af adgangen til din computer og / eller konto. Du accepterer at acceptere ansvaret for alle aktiviteter eller handlinger, der finder sted under din konto og / eller adgangskode, uanset om din adgangskode er med vores service eller en tredjeparts service. Du skal meddele os straks, når du bliver opmærksom på enhver overtrædelse af sikkerheden eller uautoriseret brug af din konto.

Du må ikke bruge et brugernavn som navnet på en anden person eller enhed, eller som ikke er lovligt tilgængelig til brug, et navn eller varemærke, der er underlagt nogen anden persons eller enheds rettigheder end dig uden passende tilladelse. Du må ikke bruge noget navn, der er stødende, vulgært eller uanstændigt som brugernavn.

Vi forbeholder os retten til at nægte service, afslutte konti, fjerne eller redigere indhold eller annullere ordrer efter eget skøn.

 1. Intellektuel ejendom

Service og dets originale indhold (eksklusivt indhold leveret af brugere), funktioner og funktionalitet er og forbliver Taxis eksklusive ejendom til lufthavn og dens licensgivere. Tjenesten er beskyttet af ophavsret, varemærker og andre love i og udenlandske lande. Vores varemærker må ikke bruges i forbindelse med noget produkt eller service uden forudgående skriftlig tilladelse fra Taxi til lufthavn.

 1. Copyright politik

Vi respekterer andres immaterielle rettigheder. Det er vores politik at svare på ethvert krav om, at indhold, der er publiceret på tjenesten, krænker ophavsretten eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder ("krænkelse") for enhver person eller enhed.

Hvis du er ophavsretsejer eller autoriseret på vegne af en, og du mener, at det ophavsretligt beskyttede værk er blevet kopieret på en måde, der udgør krænkelse af ophavsretten, bedes du indsende dit krav via e-mail til info@taxitoairportservice.com med emnelinjen: “ Krænkelse af ophavsret ”og medtage i dit krav en detaljeret beskrivelse af den påståede krænkelse som beskrevet nedenfor under“ DMCA-meddelelse og procedure for krav om krænkelse af ophavsretten ”

Du kan holdes ansvarlig for skader (inklusive omkostninger og advokatsalærer) for vildledende fremlæggelse eller påstand om dårlig tro på krænkelse af noget indhold, der findes på og / eller gennem tjenesten på din ophavsret.

 1. DMCA-meddelelse og -procedure for krav om krænkelse af ophavsret

Du kan sende en meddelelse i henhold til Digital Millennium Copyright Act (DMCA) ved at give vores Copyright Agent følgende oplysninger skriftligt (se 17 USC 512 (c) (3) for yderligere detaljer):

0,1. En elektronisk eller fysisk underskrift af den person, der er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af copyrightens interesse;

0,2. en beskrivelse af det ophavsretligt beskyttede arbejde, som du hævder er blevet krænket, inklusive URL (dvs. webside-adresse) til det sted, hvor det ophavsretligt beskyttede værk findes eller en kopi af det ophavsretligt beskyttede værk;

0,3. Identifikation af URL'en eller et andet specifikt sted på Tjenesten, hvor det materiale, som du hævder er krænkende, er placeret;

0,4. Din adresse, telefonnummer og e-mail-adresse;

0,5. En erklæring fra dig om, at du har en god tro på, at den omtvistede brug ikke er autoriseret af ophavsretsejeren, dens agent eller loven;

0,6. En erklæring fra dig, fremsat under straf for mened, om at ovenstående oplysninger i din meddelelse er korrekte, og at du er ophavsretsejer eller autoriseret til at handle på ophavsretsejerens vegne.

Du kan kontakte vores copyright-agent via e-mail på info@taxitoairportservice.com.

 1. Fejlrapportering og feedback

Du kan give os enten direkte på info@taxitoairportservice.com eller via tredjepartswebsteder og -værktøjer med information og feedback vedrørende fejl, forslag til forbedringer, ideer, problemer, klager og andre forhold i forbindelse med vores service ("Feedback"). Du anerkender og accepterer, at: (i) du ikke beholder, erhverver eller hævder nogen intellektuel ejendomsret eller anden ret, ejendom eller interesse i eller til Feedback; (ii) Virksomheden kan have udviklet ideer svarende til Feedback; (iii) Feedback indeholder ikke fortrolige oplysninger eller ejendomsretlige oplysninger fra dig eller nogen tredjepart, og (iv) virksomheden er ikke forpligtet til fortrolighed med hensyn til feedbacken. I tilfælde af at overførsel af ejerskabet til feedback ikke er mulig på grund af gældende obligatoriske love, giver du virksomheden og dets tilknyttede virksomheder en eksklusiv, overførbar, uigenkaldelig, gratis, underlicensierbar, ubegrænset og evig brugsret (inklusive kopiering, ændring, oprettelse af afledte værker, udgivelse, distribution og kommercialisering) Feedback på enhver måde og til ethvert formål.

 1. Links til andre websteder

Vores service kan indeholde links til tredjepartswebsteder eller tjenester, der ikke ejes eller kontrolleres af Taxi til lufthavn.

Taxi til lufthavn har ingen kontrol over og påtager sig intet ansvar for indholdet, fortrolighedspolitikkerne eller praksis på tredjepartswebsteder eller -tjenester. Vi garanterer ikke tilbud fra nogen af disse enheder / enkeltpersoner eller deres websteder.

For eksempel er de skitserede servicevilkår oprettet ved hjælp af PolicyMaker.io, en gratis webapplikation til generering af juridiske dokumenter af høj kvalitet. Politiske beslutningstagere online Vilkår og betingelser generator er et brugervenligt gratis værktøj til oprettelse af en fremragende servicevilkårskabelon til et websted, en blog, en onlinebutik eller en app.

DU ANERKENDER OG ER ENIGE OM, AT VIRKSOMHEDEN IKKE VÆRER ANSVARLIG ELLER ANSVARLIG, DIREKTE ELLER INDIREKTE, FOR ALLE SKADER ELLER TAB, FORÅRSAGET ELLER PÅGIVET FOR ÅRSAG AF ELLER I FORBINDELSE MED ANVENDELSE ELLER PÅLIDELIGHED PÅ NOGEN SÅDAN INDHOLD, GODE ELLER GODE, ELLER VARER GENNEM ALLE SÅDANNE TREDJEPARTS-WEBSIDER ELLER TJENESTER.

VI RÅDER DEG STERKT TIL AT LÆSE BETINGELSERNE FOR TJENESTE- OG PRIVATLIVSPOLITIK FOR ALLE TREDJEPARTSWebsteder eller -tjenester, som du besøger.

 1. Ansvarsfraskrivelse

DISSE TJENESTER LEVERES AF SELSKABET PÅ "SOM DE ER" OG "SOM TILGÆNGELIG" GRUNDLAG. SELSKABET GIVER INGEN REPRÆSENTATIONER ELLER GARANTIER FOR NOGET SLAG, UDTRYKT ELLER UNDERFORSTÅET, FOR DREVET MED DERES TJENESTER, ELLER INFORMATIONEN, INDHOLDET ELLER MATERIALERNE INKLUDERET DER. DU ER UDTRYKKELIGT ENIGT OM, AT DIN BRUG AF DENNE TJENESTER, DERES INDHOLD, OG ALLE TJENESTER ELLER PUNKTER, DER FÅR FRA OS, ER PÅ DIN ENESTE RISIKO.

INGEN SELSKAB ELLER ALLE PERSONER, DER ER FORBINDET MED SELSKABET, GIVER ENGEN GARANTI ELLER REPRÆSENTATION MED HENSYN TIL TJENESTERNES FULDHED, SIKKERHED, PÅLIDELIGHED, KVALITET, NØJAGTIGHED ELLER TILGÆNGELIGHED. UDEN BEGRÆNSNING AF DET FREMTIDIGE, INGEN SELSKAB ELLER INGEN SAMMENHÆNGET MED VIRKSOMHEDEN REPRÆSENTANTER ELLER GARANTIER FOR AT TJENESTERNE, DERES INDHOLD ELLER ALLE TJENESTER ELLER PUNKTER, DER ER OPRETTET GENNEM TJENESTENE, ER KORREKTE ELLER RELIGE, RETTLIGE, RETTLIGE, RETTLIGE, RETTLIGE, RETTLIGE, RETTLIGE, RETTLIGE, RELIGE, ULIGE , AT TJENESTERNE ELLER SERVEREN, DER GØR DET TILGÆNGELIGE, ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER ELLER AT TJENESTERNE ELLER TJENESTEYDELSER ELLER PUNKTER, DER GÆLDES GJENNOM TJENESTERNE, MÅ ellers opfylde dine behov eller forventninger.

SELSKABET FRASKRIVER hermed ALLE GARANTIER FOR ALLE SLAG, HVIS UDTRYKT ELLER UNDERFORSTÅET, LOVLIGGENDE ELLER ANDET, INKLUDERENDE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL NOGEN GARANTIER FOR SALGSMÆSSIGHED, IKKE-OVERTRÆDELSE OG FITNESS FOR EN SÆRLIG OPLYSNING.

DET FREMTAGENDE PÅVERKER INGEN GARANTIER, SOM IKKE KAN UDELUKKES ELLER BEGRÆNSES I henhold til GÆLDENDE LOV.

 1. Ansvarsbegrænsning

UNDTAGET SOM FORBUDT I LOVGIVNING, HOLDER DU OSS OG VORES TJENESTEMÆND, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE OG AGENTER UDGÅENDE FOR ALLE INDIREKTE, PUNITIVE, SPECIALE, TILFÆLDELIGE ELLER FOLKELIGE SKADER, DET OPSTÅR (INKLUDERENDE RETFÆRDIGE RETTIGHEDER OG FÆLLESKADER AF RETSGIVNING OG VOLDGIFT, ELLER VED PRØVNING ELLER VEDRØRENDE, HVIS NÅGONSK, ELLER IKKE FORSKridt eller voldgift er anlagt), hvad enten der er tale om en kontrakt, forsømmelse eller anden skadelig handling, eller som opstår uden for eller i forbindelse med denne aftale INKLUDERET UDEN BEGRÆNSNING AF KRAV TIL PERSONLIG SKADE ELLER EJENDOMSSKADE, FRA DENNE AFTALE OG ALLE OVERTRÆDELSER VEDRØRENDE FEDERAL, STATSLIGE ELLER LOKALE LOV, STATUTER, REGLER ELLER REGULATIONER, SELV HVIS FIRMA ER FØLGENDE SKADE. UNDTAGET LOVLIGT, HVIS DER ER ANSVAR FRA SELSKABETS DEL, VIL DET BEGRÆNSES TIL DET BELØB, der BETALES FOR PRODUKTER OG / ELLER TJENESTEYDELSER, OG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER DER FOLGENDE ELLER PUNITIVE SKADER. I NOE STATER TILLADES IKKE UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF PUNITIVE, TILFÆLDIGE ELLER FØLGESKADER, SÅ FØRSTE BEGRÆNSNING ELLER EKSKLUSION KAN IKKE GÆLDE FOR DIG.

 1. Afslutning

Vi kan opsige eller suspendere din konto og forhindre adgang til tjenesten med det samme uden forudgående varsel eller ansvar, efter vores eget skøn, af enhver grund overhovedet og uden begrænsning, herunder men ikke begrænset til et brud på vilkårene.

Hvis du ønsker at afslutte din konto, kan du bare afbryde brugen af tjenesten.

Alle bestemmelser i vilkår, der efter deres natur skal overleve opsigelse, skal overleve opsigelse, herunder, uden begrænsning, ejerskabsbestemmelser, garantiforeskrivelser, skadesløsholdelse og ansvarsbegrænsninger.

 1. Styrende Lov

Disse vilkår styres og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Belgien, som regulerer loven gælder for aftalen uden hensyntagen til dens lovkonfliktbestemmelser.

Vores manglende håndhævelse af nogen rettighed eller bestemmelse i disse Vilkår betragtes ikke som et frafald af disse rettigheder. Hvis en bestemmelse i disse Vilkår anses for ugyldig eller ikke kan håndhæves af en domstol, forbliver de resterende bestemmelser i disse Vilkår gældende. Disse vilkår udgør hele aftalen mellem os vedrørende vores service og erstatter og erstatter eventuelle tidligere aftaler, vi måtte have haft mellem os om service.

 1. Ændringer i service

Vi forbeholder os ret til at trække eller ændre vores service og enhver service eller materiale, vi leverer via tjenesten, efter vores eget skøn uden varsel. Vi hæfter ikke, hvis en eller anden grund af tjenesten ikke er tilgængelig på et hvilket som helst tidspunkt eller i nogen periode. Fra tid til anden kan vi begrænse adgangen til nogle dele af tjenesten eller hele tjenesten til brugere, inklusive registrerede brugere.

 1. Ændringer Til Vilkår

Vi kan når som helst ændre vilkårene ved at offentliggøre de ændrede vilkår på dette websted. Det er dit ansvar at gennemgå disse vilkår med jævne mellemrum.

Din fortsatte brug af platformen efter udstationering af reviderede vilkår betyder, at du accepterer og accepterer ændringerne. Det forventes, at du tjekker denne side ofte, så du er opmærksom på eventuelle ændringer, da de er bindende for dig.

Ved at fortsætte med at få adgang til eller bruge vores service, efter at eventuelle ændringer er trådt i kraft, accepterer du at være bundet af de reviderede vilkår. Hvis du ikke accepterer de nye vilkår, er du ikke længere autoriseret til at bruge tjenesten.

 1. Afkald Og Adskillelighed

Intet afkald fra selskabet på nogen vilkår eller betingelser, der er angivet i vilkårene, betragtes som et yderligere eller vedvarende afkald på en sådan vilkår eller betingelse eller et afkald på andre vilkår eller betingelser, og enhver manglende virksomhed at hævde en ret eller bestemmelse i henhold til vilkår skal være ikke udgør et afkald på en sådan ret eller bestemmelse.

Hvis en bestemmelse af vilkår anses for at være ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndhæves af en domstol eller anden domstol med kompetent jurisdiktion af en eller anden grund, skal en sådan bestemmelse elimineres eller begrænses i det mindste omfang, således at de resterende bestemmelser i vilkårene fortsætter fuldt ud kraft og effekt.

 1. Anerkendelse

VED AT BRUGE TJENESTE ELLER ANDRE TJENESTER, DER LEVERES AF OS, ANERKENDER DU, AT DU HAR LÆST Disse servicevilkår og accepterer at være bundet af dem.

 1. Kontakt os

Send din feedback, kommentarer og anmodninger om teknisk support via e-mail: info@taxitoairportservice.com.

Vi kan ændre vilkårene fra tid til anden. Du bedes kontrollere vores vilkår og betingelser for at overveje ændringer, der gælder for dig og / eller enhver passager.

Din reservation på vores hjemmeside er betinget af, at du accepterer vilkårene. Du kan ikke fortsætte med din reservation, hvis du ikke er enig med nogen del af dem.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

 1. Pris og betaling

Betalingsmidler.

 1. Sikker online betaling.
  Du betaler et transaktionsgebyr ud over din taxa:
  4%, hvis du beslutter at bruge STRIPE med dit kredit- eller betalingskort.
  5%, hvis du beslutter at bruge PAYPAL.

Vi er ikke ansvarlige for mislykkede ture, hvis de oplysninger, du giver os i din reservation, er forkerte.

Ansvarsbegrænsning
I tilfælde af problemer er vi forsikret som et officielt taxitransportfirma

Aflysning
Du kan annullere din reservation gratis indtil 48 timer før afhentningstiden.
Under 48 timer før afhentningstiden har du ikke ret til nogen refusion.

MEGET VIGTIGT

 • Sørg for, at din telefon er tændt på afhentningstidspunktet, så vi kan kontakte dig, hvis det er nødvendigt.
 • Din reservation inkluderer 15 minutters ventetid - eller 60 minutter fra ægte flylandingstid, hvis dit afhentningssted er i en lufthavn.
 • Enhver ekstra ekstra ventetid opkræves 10 euro for hver gruppe på 15 minutter.
 • Sørg for at give tid nok til at komme til din destination. Vores estimerede rejsetider tager ikke højde for trafikforholdene og andre uforudsete omstændigheder

 

da_DKDanish