תנאים

תנאים

עודכן לאחרונה: 26.03.2020

 1. מבוא

ברוך הבא ל מונית לשדה התעופה!

תנאי שירות אלה ("תנאים", "תנאים והגבלות") מסדירים את השימוש באתרנו הנמצא בכתובת https://taxitoairportservice.com/ (ביחד או בנפרד "שירות") המופעל על ידי מונית לשדה התעופה.

מדיניות הפרטיות שלנו מסדירה גם את השימוש שלך בשירות שלנו ומסבירה כיצד אנו אוספים, שומרים ומספרים מידע הנובע מהשימוש שלך בדפי האינטרנט שלנו.

ההסכם שלך איתנו כולל תנאים אלה ומדיניות הפרטיות שלנו ("הסכמים"). אתה מאשר שקראת והבנת הסכמים, ומסכים להיות כבול אליהם.

אם אינך מסכים (או אינך יכול לעמוד בהסכמים), אינך רשאי להשתמש בשירות, אך אנא יידע אותנו בדוא"ל info@taxitoairportservice.com כדי שנוכל למצוא פיתרון. תנאים אלה חלים על כל המבקרים, המשתמשים ואחרים המעוניינים לגשת או להשתמש בשירות.

 1. תקשורת

על ידי שימוש בשירות שלנו, אתה מסכים להירשם לניוזלטרים, חומרי שיווק או קידום מכירות ומידע אחר שאנו עשויים לשלוח. עם זאת, אתה רשאי לבטל את הסכמתך לקבל מאיתנו כל הודעות אלה או את כולן באמצעות קישור לביטול המנוי או על ידי אימייל לכתובת info@taxitoairportservice.com.

 1. רכישות

אם ברצונך לרכוש מוצר או שירות כלשהי שזמינים באמצעות שירות ("רכישה"), ייתכן שתתבקש לספק מידע מסוים הרלוונטי לרכישתך, כולל, אך לא מוגבל, למספר כרטיס האשראי או החיוב שלך, תאריך התפוגה של כרטיסך. , כתובת החיוב שלך ופרטי המשלוח שלך.

אתה מצהיר ומתחייב כי: (i) יש לך את הזכות החוקית להשתמש בכרטיס (ים) או בשיטות תשלום אחרות בקשר לרכישה כלשהי; וכי (ii) המידע שאתה מספק לנו נכון, נכון ומלא.

אנו עשויים להפעיל שימוש בשירותי צד שלישי לצורך הקלת התשלום והשלמת הרכישות. על ידי מסירת המידע שלך, אתה מעניק לנו את הזכות לספק את המידע לצדדים שלישיים אלה בכפוף למדיניות הפרטיות שלנו.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב או לבטל את הזמנתך בכל עת מסיבות לרבות אך לא רק לזמינות מוצר או שירות, טעויות בתיאור או במחיר המוצר או השירות, טעות בהזמנתך או סיבות אחרות.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב או לבטל את הזמנתך אם יש חשד להונאה או עסקה לא מורשית או בלתי חוקית.

 1. תחרויות, הגרלות ומבצעים

על כל תחרויות, הגרלות או מבצעים אחרים (ביחד, "מבצעים") הנגישים באמצעות השירות, עשויים להיות כפופים לכללים הנפרדים מתנאי שירות אלה. אם אתה משתתף במבצעים כלשהם, אנא עיין בכללים הרלוונטיים וכן במדיניות הפרטיות שלנו. אם הכללים לקידום מכירות מתנגשים עם תנאי השירות הללו, כללי הקידום יחולו.

 1. החזרים

אנו מנפיקים החזרים כספיים עבור כל ההזמנות שבוטלו 48 שעות לפני מועד היציאה.

אין הופעה
לאיסוף מחוץ לשדות תעופה אם הנהג ממתין יותר מ-15 דקות ואתם נעדרים ממקום האיסוף, ו/או לא מגיבים בטלפון שלכם, הדבר עלול להוביל לכך שההזמנה תסומן כלא הופעה ולא יינתן החזר כספי. מקרה.
לאיסוף משדות התעופה אם הנהג ממתין יותר מ-60 דקות ואתם נעדרים ממקום האיסוף ו/או לא מגיבים בטלפון זה עלול להוביל להזמנה מסומנת כאי הופעה ולא יינתן החזר במקרה זה .

 1. תוֹכֶן

התוכן שנמצא בשירות זה או באמצעותו הינו רכושו של מונית לשדה התעופה או בשימוש באישור. אינך רשאי להפיץ, לשנות, לשדר, לעשות שימוש חוזר, להוריד, לפרסם מחדש, להעתיק או להשתמש בתוכן כאמור, בין אם כולו או חלקו, למטרות מסחריות או למטרות רווח אישי, ללא אישור מפורש מראש ובכתב מאתנו.

 1. שימושים אסורים

אתה רשאי להשתמש בשירות למטרות חוקיות בלבד ובהתאם לתנאים. אתה מסכים שלא להשתמש בשירות:

0.1. בכל דרך המפרה כל חוק או תקנה לאומיים או בינלאומיים החלים.

0.2. לצורך ניצול, פגיעה או ניסיון לנצל או לפגוע בקטינים בדרך כלשהי על ידי חשיפתם לתוכן בלתי הולם או בדרך אחרת.

0.3. להעביר, או לרכוש שליחת כל חומר פרסומי או פרסומי, לרבות כל "דואר זבל", "מכתב שרשרת", "דואר זבל" או כל שידול דומה אחר.

0.4. להתחזות או לנסות להתחזות לחברה, לעובד החברה, למשתמש אחר או לכל אדם או ישות אחרים.

0.5. בכל דרך הפוגעת בזכויותיהם של אחרים, או בכל דרך שהיא, אינה חוקית, מאיימת, מרמה או מזיקה, או בקשר לכל מטרה או פעילות בלתי חוקיים, בלתי חוקיים, רמאים או מזיקים כלשהם.

0.6. לעסוק בכל התנהלות אחרת המגבילה או מעכבת את השימוש או ההנאה מהשירות של מישהו, או אשר, כפי שנקבע על ידינו, עלולה לפגוע או להעליב חברה או משתמשים בשירות או לחשוף אותם לאחריות.

בנוסף, אתה מסכים שלא:

0.1. השתמש בשירות בכל דרך העלולה להשבית, להכביד יתר על המידה, לפגוע או לפגוע בשירות או להפריע לשימוש של כל גורם אחר בשירות, כולל יכולתם לעסוק בפעילות בזמן אמת באמצעות השירות.

0.2. השתמש בכל רובוט, עכביש או מכשיר אוטומטי אחר, תהליך או אמצעי כדי לגשת לשירות לכל מטרה שהיא, כולל ניטור או העתקה של כל החומר בשירות.

0.3. השתמש בכל תהליך ידני כדי לפקח או להעתיק חומר כלשהו בשירות או לכל מטרה בלתי מורשית אחרת ללא הסכמתנו מראש ובכתב.

0.4. השתמש בכל מכשיר, תוכנה או שגרה שמפריעים לפעולה התקינה של השירות.

0.5. הציגו נגיפים, סוסים טרויאניים, תולעים, פצצות לוגיקה או כל חומר אחר שהוא זדוני או מזיק טכנולוגית.

0.6. ניסיון להשיג גישה בלתי מורשית, להפריע, לפגוע או לשבש חלקים כלשהם בשירות, בשרת שעליו מאוחסן השירות, או בכל שרת, מחשב או בסיס נתונים המחובר לשירות.

0.7. שירות התקפה באמצעות מתקפת מניעת שירות או מתקפת מניעת שירות מבוזרת.

0.8. בצע כל פעולה שעלולה לפגוע או לזייף את דירוג החברה.

0.9. אחרת נסה להפריע לפעולה התקינה של השירות.

 1. ניתוח

אנו עשויים להשתמש בספקי שירות של צד שלישי כדי לפקח ולנתח את השימוש בשירות שלנו.

 1. אין שימוש בקטינים

השירות מיועד רק לגישה ושימוש של אנשים בני שמונה עשרה (18) לפחות. על ידי גישה לשירות או שימוש בו, אתה מתחייב ומייצג שאתה בן שמונה עשרה (18) לפחות ובעל הסמכות המלאה, הזכות והיכולת להתקשר בהסכם זה ולעמוד בכל התנאים וההגבלות של התנאים. אם אינך בן שמונה עשרה (18) לפחות, חל איסור על גישה ושירות של השירות.

 1. חשבונות

כשאתה יוצר איתנו חשבון, אתה מתחייב שאתה מעל גיל 18 ושהמידע שאתה מספק לנו מדויק, מלא ועדכני בכל עת. מידע לא מדויק, שלם או מיושן עלול לגרום לסיום מיידי של חשבונך בשירות.

אתה אחראי לשמירת סודיות חשבונך וסיסמתך, כולל אך לא מוגבל להגבלת הגישה למחשב ו / או לחשבונך. אתה מסכים לקבל אחריות על כל הפעילויות או הפעולות המתרחשות תחת חשבונך ו / או הסיסמה שלך, בין אם הסיסמה שלך מצויה בשירות שלנו או בשירות צד שלישי. עליך להודיע לנו מיד לאחר שנודע לך על כל הפרת אבטחה או שימוש בלתי מורשה בחשבונך.

אינך רשאי להשתמש בשם משתמש בשם של אדם או ישות אחר או שאינו זמין כדין לשימוש, שם או סימן מסחרי הכפופים לזכויות כלשהן של אדם או ישות אחרת מלבדך, ללא אישור מתאים. אינך רשאי להשתמש בשם משתמש בכל שם פוגעני, וולגרי או מגונה.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב לשירות, לסיים חשבונות, להסיר או לערוך תוכן, או לבטל הזמנות לפי שיקול דעתנו הבלעדי.

 1. קניין רוחני

השירות והתכנים המקוריים שלו (למעט תוכן המסופק על ידי משתמשים), התכונות והפונקציונליות הינם ויהיו קניינם הבלעדי של מונית לשדה התעופה ונותני הרישיון שלו. השירות מוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר וחוקים אחרים של מדינות ומדינות זרות. אין להשתמש בסימני המסחר שלנו בקשר עם כל מוצר או שירות ללא הסכמה מראש ובכתב של מונית לשדה התעופה.

 1. מדיניות זכויות יוצרים

אנו מכבדים את זכויות הקניין הרוחני של אחרים. מדיניותנו היא להגיב לכל טענה לפיה תוכן המפורסם בשירות מפר את זכויות היוצרים או זכויות קניין רוחני אחרות ("הפרה") של כל אדם או ישות.

אם אתה בעל זכויות יוצרים או מורשה מטעם אחד, ואתה מאמין שהיצירה המוגנת בזכויות יוצרים הועתקה באופן שמהווה הפרה של זכויות יוצרים, אנא שלח את תביעתך בדוא"ל לכתובת info@taxitoairportservice.com, עם שורת הנושא: " הפרת זכויות יוצרים "וכלול בתביעתך תיאור מפורט של ההפרה לכאורה כמפורט להלן, תחת" הודעה ופרוצדורה של DMCA על תביעות בגין הפרת זכויות יוצרים "

ייתכן שתישא באחריות לנזקים (כולל עלויות ושכר טרחת עורכי דין) בגין מצג שווא או טענות בחוסר תום לב בגין הפרה של כל תוכן שנמצא ו / או באמצעות שירות בזכויות היוצרים שלך.

 1. הודעה ופרוצדורה של DMCA בגין תביעות בגין הפרת זכויות יוצרים

אתה רשאי להגיש הודעה על פי חוק זכויות היוצרים של Digital Millennium (DMCA) על ידי מתן המידע הבא בסוכן זכויות היוצרים שלנו (ראה 17 USC 512 (ג) (3) לפרטים נוספים):

0.1. חתימה אלקטרונית או פיזית של האדם המוסמך לפעול בשם בעל האינטרס של זכויות היוצרים;

0.2. תיאור של היצירה המוגנת בזכויות יוצרים שלטענתך הופרה, כולל כתובת ה- URL (כלומר, כתובת דף האינטרנט) של המיקום בו היצירה המוגנת בזכויות יוצרים קיימת או העתק של היצירה המוגנת בזכויות יוצרים;

0.3. זיהוי כתובת ה- URL או מיקום ספציפי אחר בשירות בו נמצא החומר שלטענתך מפר;

0.4. כתובתך, מספר הטלפון וכתובת הדוא"ל שלך;

0.5. הצהרה על ידך כי אתה מאמין בתום לב כי השימוש במחלוקת אינו מורשה על ידי בעל זכויות היוצרים, סוכנו או החוק;

0.6. הצהרה על ידך, המוטלת במסגרת עונש שקר, כי המידע הנ"ל בהודעתך מדויק וכי אתה הבעלים של זכויות היוצרים או מורשה לפעול בשם בעל זכויות היוצרים.

אתה יכול ליצור קשר עם סוכן זכויות היוצרים שלנו באמצעות דוא"ל בכתובת info@taxitoairportservice.com.

 1. שגיאות דיווח ומשוב

אתה רשאי לספק לנו ישירות בכתובת info@taxitoairportservice.com או דרך אתרים וכלים של צד שלישי עם מידע ומשוב בנוגע לשגיאות, הצעות לשיפורים, רעיונות, בעיות, תלונות, ועניינים אחרים הקשורים לשירות שלנו ("משוב"). אתה מאשר ומסכים כי: (ט) לא תשמור, תרכוש או תטען כל זכות קניין רוחני או זכות אחרת, כותרת או עניין במשוב כלשהו; (ii) יתכן שהחברה פיתחה רעיונות דומים למשוב; (iii) משוב אינו מכיל מידע חסוי או מידע קנייני ממך או מכל צד שלישי כלשהו, ו- (iv) החברה אינה מחויבת בכל סודיות ביחס למשוב. במקרה שהעברת הבעלות למשוב אינה אפשרית עקב חוקים מחייבים רלוונטיים, אתה מעניק לחברה ולחברות הקשורות אליה זכות שימוש בלעדית, ניתנת להעברה, בלתי חוזרת, ללא רישיון, ללא הגבלה, ללא הגבלה. (כולל העתקה, שינוי, יצירת עבודות נגזרות, פרסום, הפצה ומסחור) משוב בכל דרך ולכל מטרה.

 1. קישורים לאתרי אינטרנט אחרים

השירות שלנו עשוי להכיל קישורים לאתרי צד שלישי או לשירותים שאינם בבעלותם או בשליטתם של מונית לשדה התעופה.

למונית לשדה תעופה אין שליטה ואינה נושאת באחריות לתוכן, למדיניות הפרטיות או לנהלים של אתרי אינטרנט ושירותים של צד שלישי כלשהו. אנו לא מתחייבים להצעה של אף אחד מגופים / אנשים אלה או אתרי האינטרנט שלהם.

לדוגמה, התנאים וההגבלות המפורטים נוצרו באמצעות PolicyMaker.io, יישום אינטרנט בחינם ליצירת מסמכים משפטיים איכותיים. קובעי מדיניות מחולל התנאים וההגבלות המקוונים הוא כלי קל לשימוש לשימוש ליצירת תבנית תנאים והגבלות מצוינת לאתר, לבלוג, לחנות מקוונת או לאפליקציה.

אתה מכיר ומסכים לכך שהחברה לא תהיה אחראית או אחראית, ישירות או לא ישירה, לכל נזק או אובדן שנגרם או שניתן לכאורה להיגרם על ידי או בהתחברות לשימוש או אמינות כלשהי או כל סוג כזה או אחר של מוצרי תמצית או מוצרי מזון, או מוצרי מזון. דרך כל אתרים או שירותים של צד שלישי.

אנו ממליצים לך בחום לקרוא את תנאי השירות ומדיניות הפרטיות של כל אתרי אינטרנט או שירותים של צד שלישי שאתה מבקר בהם.

 1. כתב ויתור על אחריות

השירותים הללו ניתנים על ידי החברה בבסיס "כפי שהוא" ו"כפי שניתן להשיג ". החברה אינה מעניקה שום מצג או התחייבות לכל סוג שהוא, מפורש או משתמע, באשר להפעלת שירותיהם, או המידע, התכולה או החומרים הכלולים בהם. אתה מסכים במפורש כי השימוש שלך בשירותים אלה, בתוכן שלהם ובכל שירותים או פריטים שמגיעים מארה"ב נמצא בסכנתך הבלעדית.

אף חברה ואף אדם שאינו קשור לחברה מעניקים כל אחריות או הצגה בכל הנוגע לשלמות, אבטחה, אמינות, איכות, דיוק או זמינות השירותים. מבלי להגביל את האמור לעיל, אף חברה ואף אחד שאינו משויך לחברה מייצגים או מתחייבים שהשירותים, תוכנם או שירותים או פריטים כלשהם שמגיעים לשירותים יהיו מדויקים, לא תקין, לא תקין, לא תקין, לא תקין, לא תקין, לא תקין, לא טוב יותר, לא אמיתי, , כי השירותים או השרת שהופכים אותו לזמין הם ללא וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים או שהשירותים או שירותים או פריטים כלשהם שמגיעים דרך השירותים יענו על הצרכים שלך או הציפיות שלך.

החברה מתנערת מכאן מכל אחריות מסוג כלשהו, בין אם היא מפורשת או משתמעת, סטטוטורית או אחרת, כולל, אך אינה מוגבלת לאחריות כלשהי של סחירות, הפרה לא טובה, וזמינות לנתונים מסוימים.

האמור לעיל אינו משפיע על אחריות כלשהי שלא ניתן להחריג או להגביל על פי חוק תקף.

 1. הגבלת אחריות

למעט כפי שאסור על פי חוק, אתה תחזיק את ארה"ב ואת נושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים והסוכנים ללא הרע לכל פגיעה ישירה, פוניטיבית, מיוחדת, מקרית או תוצאתית, אולם היא נובעת (כולל נזק לעורכי מפלגה ועובדים. של התדיינות ובוררות, או בעת משפט או בערעור, אם מתקיימת כלשהי, בין אם מדובר בהליך משפטי או בוררות), בין אם מדובר בפעולה של חוזה, התרשלות, או פעולה מסוכנת אחרת, או נובעת ממצב זה או בקשר לכך, כולל ללא הגבלה כל תביעה בגין נזק אישי או נזק לרכוש, הנובעים מהסכם זה וכל הפרה של כל פדרלית, חוק או מדינה, תקנות, תקנות, או תקנות, אפילו אם החברה הייתה בעבר. נֵזֶק. למעט החוק המותר, אם קיימת אחריות מצד החברה, היא תוגבל לסכום שישולם עבור המוצרים ו / או השירותים, ובלי שום נסיבות יהיו נזקים תוצאתיים או כספיים. מדינות מסוימות אינן מאפשרות החרגה או הגבלה של נזקים קיצוניים, מקריים או תוצאתיים, כך שהמגבלה או הבלעדיות הקודמים עשויים שלא לחול עליך.

 1. סיום

אנו עשויים להפסיק או להשעות את חשבונך ולחסום גישה לשירות באופן מיידי, ללא הודעה מוקדמת או אחריות, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, מכל סיבה שהיא וללא הגבלה, כולל אך לא מוגבלת להפרת תנאים.

אם ברצונך לסיים את חשבונך, תוכל פשוט להפסיק להשתמש בשירות.

כל הוראות התנאים אשר מטבעם אמורות לשרוד את הסיום, ישרדו את הסיום, לרבות, ללא הגבלה, הוראות בעלות, כתב ויתור על אחריות, שיפוי ומגבלות אחריות.

 1. ממשל חוֹק

תנאים אלה יחולו ויתפרשו בהתאם לחוקי בלגיה, החלים על החוק על ההסכם מבלי להתחשב בהוראות סתירת החוק שלו.

כישלוננו באכיפת זכות או הוראה כלשהם בתנאים אלה לא ייחשב כוויתור על זכויות אלה. אם הוראה כלשהי בתנאים אלה תוצג כפסולה או בלתי ניתנת לאכיפה על ידי בית משפט, יתר ההוראות בתנאים אלה יישארו בתוקף. תנאים אלה מהווים את כל ההסכם בינינו לגבי השירות שלנו ומחליפים ומחליפים את כל ההסכמים הקודמים שהייתנו בינינו בנוגע לשירות.

 1. שינויים בשירות

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסגת או לתקן את השירות שלנו, וכל שירות או חומר שאנו מספקים באמצעות שירות, על פי שיקול דעתנו הבלעדי ללא הודעה מוקדמת. לא נישא באחריות אם מסיבה כלשהי השירות כולו או חלק ממנו אינו זמין בכל זמן ובכל תקופה. מעת לעת, אנו עשויים להגביל את הגישה לחלקים מסוימים של השירות, או לשירות כולו, למשתמשים, כולל משתמשים רשומים.

 1. תיקונים ל תנאים

אנו רשאים לשנות את התנאים בכל עת על ידי פרסום התנאים המתוקנים באתר זה. באחריותך לעיין בתנאים אלה מעת לעת.

המשך השימוש שלך בפלטפורמה בעקבות פרסום התנאים המתוקנים פירושו שאתה מקבל ומסכים לשינויים. אתה צפוי לבדוק עמוד זה לעתים קרובות כדי שתהיה מודע לשינויים כלשהם, מכיוון שהם מחייבים אותך.

על ידי המשך גישה או שימוש בשירות שלנו לאחר שתיקונים כלשהם נכנסים לתוקף, אתה מסכים להיות מחויב לתנאים המתוקנים. אם אינך מסכים לתנאים החדשים, אינך מורשה עוד להשתמש בשירות.

 1. ויתור וגם בר הפרדה

שום ויתור של החברה על כל מונח או תנאי המפורטים בתנאים לא ייחשב כוויתור נוסף או מתמשך על תנאי או תנאי כאמור או על ויתור על כל מונח או תנאי אחר, וכל כישלון של החברה לטעון לזכות או הוראה לפי תנאים לא. אינם מהווים ויתור על זכות או הוראה כאמור.

אם הוראה כלשהי של תנאים נתפסת על ידי בית משפט או בית דין אחר בסמכות שיפוט כלא חוקית, בלתי חוקית או בלתי ניתנת לאכיפה מכל סיבה שהיא, הוראה כזו תוסר או תוגבל במידה המינימלית כך שאר הוראות התנאים ימשיכו במלואן כוח ואפקט.

 1. הכרה

על ידי שימוש בשירותים או בשירותים אחרים המסופקים על ידי ארה"ב, אתה מכיר בכך שקראת את תנאי השירות הללו ומסכים להיות כבול על ידם.

 1. צור קשר

אנא שלחו את המשוב, ההערות והבקשות שלכם לתמיכה טכנית בדוא"ל: info@taxitoairportservice.com.

אנו עשויים לשנות את התנאים מעת לעת. הנך מתבקש לבדוק את התנאים וההגבלות שלנו בכדי לבחון את כל השינויים החלים עליך ו / או על כל נוסע.

הזמנתך באתרנו מותנית בכך שאתה מקבל את התנאים. אינך יכול להמשיך בהזמנתך אם אינך מסכים עם חלק כלשהו בהן.

אם יש לך שאלות, אל תהסס לפנות אלינו.

 1. מחיר ותשלום

אמצעי תשלום.

 1. תשלום מקוון מאובטח.
  תשלמו דמי עסקה בנוסף למחיר הנסיעה במונית:
  4% אם תחליט להשתמש ב- STRIPE עם כרטיס האשראי או כרטיס החיוב שלך.
  5% אם תחליט להשתמש ב- PAYPAL.

אנו לא אחראים לנסיעות כושלות אם הפרטים שאתה נותן לנו בהזמנתך אינם נכונים.

הגבלת אחריות
במקרה של בעיה כלשהי אנו מבוטחים כחברה רשמית להסעות מוניות

ביטול
תוכלו לבטל את הזמנתכם ללא תשלום עד 48 שעות לפני זמן האיסוף.
מתחת ל 48 שעות לפני זמן האיסוף, אינך זכאי להחזר כספי כלשהו.

חשוב מאוד

 • ודא שהטלפון שלך פועל בזמן האיסוף כדי שנוכל ליצור איתך קשר במידת הצורך.
 • ההזמנה שלך כוללת 15 דקות של המתנה - או 60 דקות משעת הנחיתה האמיתית אם נקודת האיסוף שלך נמצאת בשדה תעופה.
 • כל זמן המתנה נוסף יחויב בסכום של 10 אירו לכל קבוצה של 15 דקות.
 • ודא שאתה נותן מספיק זמן כדי להגיע ליעד שלך. זמני הנסיעה המשוערים שלנו אינם לוקחים בחשבון את תנאי התנועה ונסיבות בלתי צפויות אחרות

 

he_ILHebrew