Felhasználási feltételek

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Utolsó frissítés: 2020-03-26

 1. Bevezetés

Isten hozott a Taxi a repülőtérre!

A jelen Általános Szerződési Feltételek („Feltételek”, „Szolgáltatási Feltételek”) szabályozzák az Ön weboldalán történő használatát https://taxitoairportservice.com/ (együttesen vagy külön-külön „Szolgáltatás”) üzemelteti Taxi a repülőtérre.

Adatvédelmi szabályzatunk szabályozza a szolgáltatásunk használatát, és elmagyarázza, hogyan gyűjtjük, védjük és nyilvánosságra hozzuk azokat az információkat, amelyek a weblapjaink használatából erednek.

A velünk kötött megállapodás magában foglalja ezeket a feltételeket és az adatvédelmi irányelveinket („megállapodások”). Tudomásul veszi, hogy elolvasta és megértette a megállapodásokat, és vállalja, hogy kötelezi őket.

Ha nem ért egyet (vagy nem tud betartani) a Szerződésekben, akkor nem veheti igénybe a Szolgáltatást, de kérjük, értesítse erről e-mailben info@taxitoairportservice.com így megpróbálhatunk megoldást találni. A jelen Feltételek minden látogatóra, felhasználóra és másokra vonatkoznak, akik hozzáférni vagy használni szeretnék a Szolgáltatást.

 1. Kommunikáció

A Szolgáltatásunk használatával Ön vállalja, hogy feliratkozik a hírlevelekre, marketing- vagy promóciós anyagokra és egyéb információkra, amelyeket küldhetünk. Azonban leiratkozhat a közlemények bármelyikének vagy azok bármelyikének a megadásáról a leiratkozási link követésével vagy az info@taxitoairportservice.com e-mail címen.

 1. Vásárlások

Ha a Szolgáltatáson keresztül elérhetővé tett termékeket vagy szolgáltatásokat („Vásárlás”) vásárolni kívánja, akkor felkérhetik Önt, hogy adjon meg bizonyos, a vásárláshoz kapcsolódó információkat, beleértve, de nem kizárólag, hitel- vagy betéti kártya számát, a kártya lejárati dátumát , számlázási címe és szállítási adatai.

Ön kijelenti és szavatolja, hogy: (i) törvényes joga van bármilyen kártya (k) vagy más fizetési módok használatára bármely Vásárlással kapcsolatban; és hogy (ii) az Ön által nekünk szolgáltatott információk igazak, helyesek és teljesek.

A fizetés megkönnyítése és a Vásárlások teljesítése céljából igénybe vehetünk harmadik féltől származó szolgáltatásokat. Az Ön adatainak elküldésével megadja nekünk a jogot, hogy az adatvédelmi irányelveink alapján továbbítsuk ezeket a harmadik feleket.

Fenntartjuk a jogot a megrendelés bármikor történő megtagadására vagy visszavonására olyan okokból, amelyek többek között a termékek vagy szolgáltatások elérhetőségét, a termék vagy szolgáltatás leírásában vagy árában, a megrendelésben elkövetett hibákat vagy egyéb okokat tartalmazzák.

Fenntartjuk a jogot a megrendelés elutasítására vagy visszavonására csalás, illetéktelen vagy illegális ügylet gyanúja esetén.

 1. Versenyek, sorsolás és promóciók

A Szolgáltatáson keresztül elérhető versenyekre, nyereményjátékokra vagy más promóciókra (együttesen: „Promóciók”) a jelen Szolgáltatási Feltételektől különálló szabályok vonatkozhatnak. Ha részt vesz bármely promócióban, kérjük, olvassa el a vonatkozó szabályokat, valamint az adatvédelmi irányelveinket. Ha a promóció szabályai ütköznek a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, akkor a Promócióra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

 1. Visszatérítések

Visszatérítést fizetünk minden lemondott foglalás után 48 órával az indulás előtt.

Nincs műsor
Repülőtéren kívüli átvétel esetén, ha a sofőr több mint 15 percet vár, és Ön távol van az átvétel helyéről, és/vagy nem válaszol a telefonján, ez a foglalás meg nem jelenésként való megjelölését eredményezheti, és ebben az esetben a foglalás nem kerül visszatérítésre. ügy.
A repülőtérről történő átvétel esetén, ha a sofőr több mint 60 percet vár, és Ön távol van az átvétel helyéről, és/vagy nem válaszol a telefonján, ez a foglalás meg nem jelenésként való megjelölését eredményezheti, és ebben az esetben nem fizetünk vissza pénzt. .

 1. Tartalom

A Szolgáltatáson vagy azon keresztül található tartalom a Taxi to Airport tulajdonát képezi, vagy engedéllyel használja. Nem terjesztheti, módosíthatja, továbbíthatja, újrafelhasználhatja, letöltheti, újraküldheti, másolhatja vagy használhatja az említett Tartalmat, részben vagy egészben, kereskedelmi célokra vagy személyes haszonszerzésre, kifejezett írásbeli engedélyünk nélkül.

 1. Tiltott felhasználások

A Szolgáltatást csak törvényes célokra és a Feltételeknek megfelelően használhatja. Ön vállalja, hogy nem használja a Szolgáltatást:

0.1. Bármilyen módon, amely sérti a vonatkozó nemzeti vagy nemzetközi törvényeket vagy szabályozásokat.

0.2. A kiskorúak bármilyen módon történő kizsákmányolása, bántása, vagy bármilyen módon történő kizsákmányolásuk vagy kártételük megkísérlése érdekében, nem megfelelő tartalomnak kitéve őket vagy más módon.

0,3. Bármely reklám- vagy promóciós anyag továbbítása vagy elküldésének előkészítése, ideértve a „levélszemétet”, a „lánclevelet”, a „spamot” vagy bármilyen más hasonló megkeresést.

0.4. A Vállalat, a Vállalat alkalmazottja, egy másik felhasználó, vagy bármely más személy vagy entitás megszemélyesítése vagy megszemélyesítése.

0.5. Bármilyen módon, amely sérti mások jogait, vagy bármilyen módon illegális, fenyegető, csaló vagy káros, vagy bármilyen jogellenes, illegális, csaló vagy káros céllal vagy tevékenységgel kapcsolatban.

0.6. Bármely más magatartás, amely korlátozza vagy gátolja a Szolgáltatás bárki használatát vagy élvezetét, vagy amely az általunk meghatározottak szerint kárt okozhat, megsérthet a Vállalatnak vagy a Szolgáltatás felhasználóinak, vagy felelősségre vonhatja őket.

Ezenkívül vállalja, hogy nem:

0.1. Használja a Szolgáltatást bármilyen módon, amely letilthatja, túlterhelheti, károsíthatja vagy ronthatja a Szolgáltatást, vagy megzavarhatja a Szolgáltatás bármely más fél általi használatát, ideértve a Szolgáltatáson keresztüli valós idejű tevékenységekben való részvétel képességét is.

0.2. Bármilyen célból használjon robotot, pókot vagy más automatikus eszközt, folyamatot vagy eszközt a Szolgáltatáshoz való hozzáféréshez, ideértve a Szolgáltatás bármely anyagának megfigyelését vagy másolását.

0,3. Bármely kézi eljárást használjon a Szolgáltatás bármely anyagának nyomon követésére vagy másolására, vagy bármilyen más jogosulatlan célra, előzetes írásbeli beleegyezésünk nélkül.

0.4. Használjon olyan eszközt, szoftvert vagy rutint, amely zavarja a Szolgáltatás megfelelő működését.

0.5. Vezessen be vírusokat, trójai falovakat, férgeket, logikai bombákat vagy más, rosszindulatú vagy technológiai szempontból káros anyagokat.

0.6. Kísérlet illetéktelen hozzáférést szerezni, zavarni, megrongálni vagy megzavarni a Szolgáltatás bármely részét, a szervert, amelyen a Szolgáltatást tárolják, vagy bármely, a Szolgáltatáshoz kapcsolódó szervert, számítógépet vagy adatbázist.

0.7. Támadási szolgáltatás szolgáltatásmegtagadási támadással vagy elosztott szolgáltatásmegtagadási támadással.

0.8. Tegyen meg minden olyan intézkedést, amely károsíthatja vagy meghamisíthatja a vállalat minősítését.

0.9. Ellenkező esetben próbáljon beavatkozni a Szolgáltatás megfelelő működésébe.

 1. Analitika

Használhatunk külső szolgáltatókat a Szolgáltatásunk használatának figyelemmel kísérésére és elemzésére.

 1. Kiskorúak nem használhatják

A szolgáltatás csak a tizennyolc (18) év közötti egyének hozzáférésére és használatára szolgál. A Szolgáltatáshoz való hozzáféréssel vagy annak használatával garantálja és kijelenti, hogy Ön legalább tizennyolc (18) éves, és teljes felhatalmazással, joggal és kapacitással rendelkezik a jelen szerződés megkötésére és a Feltételek összes feltételének betartására. Ha Ön nem legalább tizennyolc (18) éves, akkor tilos mind a Szolgáltatáshoz való hozzáférés, mind annak használata.

 1. Fiókok

Amikor fiókot hoz létre nálunk, garantálja, hogy Ön meghaladja a 18. életévét, és hogy az általunk nyújtott információk pontosak, teljesek és naprakészek. A pontatlan, hiányos vagy elavult információk az Ön fiókjának azonnali megszüntetését eredményezhetik a Szolgáltatásban.

Ön felel a fiókja és jelszavának titkosságáért, beleértve, de nem kizárólag, a számítógépéhez és / vagy fiókjához való hozzáférés korlátozását. Ön vállalja, hogy vállalja a felelősséget minden olyan tevékenységért vagy műveletért, amely a fiókja és / vagy a jelszava alatt történik, függetlenül attól, hogy a jelszava a Szolgáltatásunkhoz vagy egy harmadik fél szolgáltatásához tartozik-e. Azonnal értesítenie kell minket, amikor tudomást szerez a fiókjának bármilyen megsértéséről vagy jogosulatlan használatáról.

Megfelelő engedély nélkül nem használhatja felhasználónévként egy másik személy vagy jogalany nevét, vagy amely jogszerűen nem használható, olyan nevet vagy védjegyet, amelyre Önön kívül más személy vagy szervezet jogai vonatkoznak. Felhasználónévként nem használhat sértő, vulgáris vagy obszcén nevet.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy saját belátásunk szerint visszautasítsuk a szolgáltatást, megszüntessük a fiókokat, eltávolítsunk vagy szerkesszünk tartalmat, vagy töröljük a megrendeléseket.

 1. Szellemi tulajdon

A szolgáltatás és eredeti tartalma (a felhasználók által biztosított tartalom kivételével), a funkciók és a funkcionalitás a Taxi to Airport és a licencadók kizárólagos tulajdonát képezik és maradnak. A szolgáltatást szerzői jogok, védjegyek és egyéb törvények védik a külföldön és külföldön. Védjegyeink nem használhatók fel semmilyen termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban a Taxi előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

 1. Szerzői jogi irányelvek

Tiszteletben tartjuk mások szellemi tulajdonjogait. Irányelvünk az, hogy válaszolunk minden olyan állításra, miszerint a Szolgáltatáson közzétett tartalom sérti bármely személy vagy szervezet szerzői jogait vagy egyéb szellemi tulajdonjogait („Jogsértés”).

Ha szerzői jogok tulajdonosa vagy egy nevében meghatalmazott, és úgy gondolja, hogy a szerzői jog által védett művet olyan módon másolták le, hogy az szerzői jogok megsértését jelentené, kérjük, nyújtsa be igényét e-mailben az info@taxitoairportservice.com címre a következő címsorral: „ Szerzői jogi megsértés ”, és a keresetbe foglalja be az állítólagos jogsértés részletes leírását, az alábbiakban részletesen, a„ DMCA közleménye és eljárása a szerzői jog megsértésével kapcsolatos igényekért ”részben.

Felelősséggel tartozhat a károkért (ideértve a költségeket és az ügyvédi díjakat is), ha félrevezetést vagy rosszhiszemű követeléseket támaszt az Ön szerzői jogaival kapcsolatos bármely Szolgáltatásban és / vagy a Szolgáltatáson keresztül talált tartalom megsértésével kapcsolatban.

 1. A DMCA közleménye és eljárása a szerzői jog megsértésével kapcsolatos követelések esetén

Értesítést nyújthat be a Digital Millennium Copyright Act (DMCA) alapján azáltal, hogy szerzői jogi ügynökünknek írásban megadja a következő információkat (a további részletekért lásd: 17 USC 512 (c) (3)):

0.1. A szerzői jogok tulajdonosának nevében eljárni jogosult személy elektronikus vagy fizikai aláírása;

0.2. a szerzői jog által védett mű leírása, amelyet állítólagosan megsértettek, beleértve annak a helynek az URL-jét (azaz a weboldal címét), ahol a szerzői joggal védett mű létezik, vagy a szerzői joggal védett mű másolatát;

0,3. Az URL vagy más meghatározott hely azonosítása a Szolgáltatásban, ahol az Ön állítása szerint jogsértő anyag található;

0.4. Az Ön címe, telefonszáma és e-mail címe;

0.5. Ön nyilatkozata arról, hogy jóhiszemű meggyőződése, hogy a vitatott felhasználást nem engedélyezi a szerzői jog tulajdonosa, képviselője vagy a törvény;

0.6. Hamis tanúzás ellen tett nyilatkozata arról, hogy az értesítésben szereplő fenti információk pontosak, és hogy Ön a szerzői jog tulajdonosa vagy felhatalmazott arra, hogy a szerzői jog tulajdonosának nevében járjon el.

E-mailben az info@taxitoairportservice.com e-mail címen léphet kapcsolatba szerzői jogi ügynökünkkel.

 1. Hibabejelentés és visszajelzés

Adhat nekünk közvetlenül az info@taxitoairportservice.com címen, vagy harmadik fél webhelyein és eszközein keresztül információkat és visszajelzéseket a hibákról, fejlesztési javaslatokról, ötletekről, problémákról, panaszokról és a Szolgáltatásunkkal kapcsolatos egyéb kérdésekről („Visszajelzés”). Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy: (i) nem tarthat meg, nem szerezhet meg vagy érvényesíthet semmilyen szellemi tulajdonjogot, vagy a Visszajelzéshez vagy a Visszajelzéshez fűződő egyéb jogot, címet vagy érdekeltséget; (ii) A vállalat a Visszajelzéshez hasonló ötleteket dolgozhatott ki; (iii) A visszajelzés nem tartalmaz bizalmas információkat vagy az Ön vagy bármely harmadik fél tulajdonában lévő információkat, és (iv) a Vállalat semmilyen titoktartási kötelezettséggel nem tartozik a Visszajelzés tekintetében. Abban az esetben, ha a tulajdonjog átruházása a Visszajelzésre a hatályos kötelező törvények miatt nem lehetséges, Ön kizárólagos, átruházható, visszavonhatatlan, ingyenes, alengedélyezhető, korlátlan és örök használati jogot biztosít a Társaságnak és leányvállalatainak. (beleértve a másolást, a módosítást, a származtatott művek létrehozását, a közzétételt, a terjesztést és a kereskedelmi forgalmazást) Visszajelzés bármilyen módon és bármilyen célra.

 1. Linkek más webhelyekre

Szolgáltatásunk linkeket tartalmazhat harmadik felek webhelyeire vagy szolgáltatásaira, amelyek nem a Taxi to Airport tulajdonában vannak vagy azok ellenőrzése alatt állnak.

A Taxi repülőtérre nem irányíthat harmadik fél weboldalainak vagy szolgáltatásainak tartalmát, adatvédelmi irányelveit vagy gyakorlatait. Nem garantáljuk ezen szervezetek / magánszemélyek vagy azok webhelyeinek felajánlásait.

Például a felvázolt Általános Szerződési Feltételek a PolicyMaker.io, ingyenes webalkalmazás kiváló minőségű jogi dokumentumok előállításához. Döntéshozók Az online Általános Szerződési Feltételek generátor egy könnyen használható ingyenes eszköz egy kiváló Szolgáltatási feltételek sablon létrehozásához weboldal, blog, online áruház vagy alkalmazás számára.

ELISMERI és egyetért abban, hogy a társaság nem felelõs vagy felelõs, sem közvetlenül, sem közvetve semmilyen károsodásért vagy veszteségért, amelyet bármiféle tartalomnak, árucikknek, szolgáltatásnak vagy szolgáltatásnak való felhasználása vagy annak fenntartása okozhat vagy összefüggésbe hozhat. MINDEN HARMADIK FÉL Weboldalain vagy szolgáltatásain keresztül.

HATÁLYOSAN AJÁNLJUK, HOGY OLVASSA EL MINDEN HARMADIK FÉLES HONLAP VAGY SZOLGÁLTATÁSOK SZOLGÁLTATÁSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZATÁT.

 1. A garancia kizárása

EZT A SZOLGÁLTATÁSOKAT A TÁRSASÁG „A MINT IS” ÉS „MINT ELÉRHETŐ” ALAPON nyújtja. A VÁLLALAT SEMMILYEN FELTÉTELŰ, KIFEJEZETT ÉS EGYETLEN SZERZŐDÉST SEMMILYEN SZOLGÁLTATÁSÁNAK MŰKÖDÉSÉNEK, VAGY AZ AZOKBAN FELTÜNTETETT INFORMÁCIÓKNAK, TARTALOMNAK ÉS ANYAGOKNAK SEMMILYEN NEM KÉPVISELETET VAGY GARANCIÁT NEM VONATKOZIK. Kifejezetten beleegyezik abba, hogy ezeknek a szolgáltatásoknak, azok tartalmának és bármilyen szolgáltatásnak vagy elemnek a felhasználását az Ön kizárólagos kockázatára használja.

SEMMILYEN VÁLLALAT, NEM A VÁLLALATHOZ SZÁLLÍTOTT SZEMÉLY GARANCIÁT VAGY KÉPVISELETT KÖTELEZETT A SZOLGÁLTATÁSOK TELJES TELJESSÉGÉNEK, BIZTONSÁGÁNAK, MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK, MINŐSÉGÉNEK, PONTOSSÁGÁNAK VAGY ELÉRHETŐSÉGÉNEK TEKINTETÉBEN. AZ ELŐZMÉNYEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL, SEMMILYEN VÁLLALAT, NEM TÁRSUL A TÁRSADALMÁNAK KÉPVISELŐI ÉS GARANCIÁI, HOGY A SZOLGÁLTATÁSOK, TARTALmuk, VAGY A SZOLGÁLTATÁSOKBAN ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TÉTELEK PONTOSAK, FELHASZNÁLHATÓK, HIBÁTLANUL , HOGY A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS AZ ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÓ MENTES VÍRUSOKTÓL, VAGY EGYÉB KÁRTALAN ALKATRÉSZEKTŐL, VAGY A SZOLGÁLTATÁSOK VAGY A SZOLGÁLTATÁSOKKAL ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK VAGY A SZOLGÁLTATÁSOK VAGY VÁRAKOZÁSAI MÁSKÉPPEN

A VÁLLALAT FELTÉTELT MINDENFÉLE SZERZŐDÉSBŐL, NEM Kifejezetten vagy hallgatólagosan, alapszabályban vagy másképpen, beleértve, de nem korlátozva az eladhatóságra, a jogsértésekre és a különös károkra való alkalmasságra.

Az előbbiek semmilyen garanciát nem érintenek, amelyeket nem lehet kizárni vagy korlátozni az alkalmazandó jog alapján.

 1. Korlátolt felelősség

A TÖRVÉNY TELJESÍTÉSÉNEK KÖZÖTT ÖNKET ÉS TISZTELŐINKET, IGAZGATÓINKAT, ALKALMAZOTTAIT ÉS EGYEDÜLKÖZÖKET SEMMILYEN KÖZVETLEN, BÜNTETŐ, KÜLÖNLEGES, MELLÉKLETES, VAGY KÖVETKEZŐ KÁROKHOZ, EZÉRT IS MEGHATÁROZOTTÁK (MEGHATÁROZOTTÁK ÉS AZ ALKALMAZOTTAT) A BÍRÓSÁGI ÉS VÁLASZTOTTBAN, VAGY BÍRÁLATBAN, VAGY FELLEBBEZÉSBEN, HA BÁRMILYEN, FELTÉTELEZVE VAGY VÁLASZTOTT FOGLALKOZÁSOT VAGY VÁLASZTOTT VAGY NEM, SZERZŐDÉS, HITELESSÉG, VAGY EGYÉB TORISZTOS MŰVELETBEN, VAGY EZT A KÖZÖTT KORLÁTOZÁS NÉLKÜL, A SZEMÉLYES SÉRÜLÉSEK VAGY A TULAJDONSÁGOK KÁROSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEKET, EZT A MEGÁLLAPODÁST ÉS A SZÖVETSÉGI, ÁLLAMI VAGY HELYI JOGOK, ALAPÍTVÁNYOK, SZABÁLYOK VAGY A RENDELKEZÉSEK, MÉG NEM TÁRSASÁG HASZNÁLATA KÁR. A TÖRVÉNY TELJESÍTÉSÉNEK KIVÉTELÉVEL, HA FELELŐSSÉG TALÁLHAT A TÁRSASÁG RÉSZÉRŐL, A TERMÉKEKRE ÉS / VAGY SZOLGÁLTATÁSOKRA KIFIZETETT ÖSSZEGRE KORLÁTOZIK, ÉS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYBEN NEM KÖVETKEZŐ VAGY SZABÁLYOS KÁROK. NÉHÁNY ÁLLAM nem engedi meg a szankcionáló, véletlenszerű vagy következményes károk kizárását vagy korlátozását, ezért a korábbi korlátozás vagy kizárás nem vonatkozhat rád.

 1. Megszüntetés

Bármilyen okból és korlátozás nélkül, bármilyen okból és korlátozás nélkül, beleértve a feltételek megsértését, de korlátozás nélkül, azonnal, előzetes értesítés és felelősség nélkül, bármiféle okból, korlátozás nélkül felmondhatjuk vagy felfüggeszthetjük fiókját, és letilthatjuk a Szolgáltatáshoz való hozzáférést.

Ha fel akarja szüntetni fiókját, egyszerűen megszüntetheti a Szolgáltatás használatát.

A Feltételek minden olyan rendelkezése, amelynek természeténél fogva túl kell élnie a felmondáson, fennmarad a felmondáson is, ideértve korlátozás nélkül a tulajdonjogi rendelkezéseket, a jótállási nyilatkozatokat, a kártalanítást és a felelősség korlátozását.

 1. Irányító Törvény

Ezeket a feltételeket a belga törvényekkel összhangban kell irányítani és értelmezni, amelyek az irányadó jogokat alkalmazzák a megállapodásra, a kollíziós rendelkezések figyelmen kívül hagyásával.

A jelen Feltételek bármely jogának vagy rendelkezésének érvényesítésének elmulasztása nem minősül e jogok feladásának. Ha a jelen Feltételek bármely rendelkezését a bíróság érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak tartja, a jelen Feltételek fennmaradó rendelkezései érvényben maradnak. Ezek a Feltételek alkotják a teljes, a Szolgáltatásunkra vonatkozó megállapodást, és felváltják és felváltják a Szolgáltatással kapcsolatban esetlegesen fennálló korábbi megállapodásainkat.

 1. Szolgáltatás változásai

Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint, előzetes értesítés nélkül visszavonjuk vagy módosítsuk Szolgáltatásunkat, valamint a Szolgáltatáson keresztül nyújtott szolgáltatásokat vagy anyagokat. Nem vállalunk felelősséget, ha valamilyen okból kifolyólag a Szolgáltatás egésze vagy annak bármely része bármikor vagy bármely időszakban nem érhető el. Időről időre korlátozhatjuk a Szolgáltatás egyes részeihez vagy a teljes szolgáltatáshoz való hozzáférést a felhasználókra, beleértve a regisztrált felhasználókat is.

 1. Módosítások Nak nek Feltételek

A Feltételeket bármikor módosíthatjuk a módosított feltételek ezen a webhelyen való közzétételével. Az Ön felelőssége, hogy rendszeresen felülvizsgálja ezeket a feltételeket.

A felülvizsgált Feltételek közzétételét követően a Platform további használata azt jelenti, hogy elfogadja és elfogadja a módosításokat. Várhatóan gyakran ellenőrzi ezt az oldalt, hogy tudatában legyen minden változásnak, mivel ezek kötelezőek Önre.

Ha a módosítások hatálybalépését követően továbbra is hozzáfér a Szolgáltatásunkhoz, vagy igénybe veszi azt, akkor vállalja, hogy a módosított feltételek kötelezőek. Ha nem ért egyet az új feltételekkel, akkor már nem jogosult a Szolgáltatás használatára.

 1. Lemondás És Elválaszthatóság

A Társaság által a Feltételekben meghatározott bármely feltétel vagy feltétel alóli lemondás nem tekinthető az ilyen feltétel vagy feltétel további vagy folyamatos lemondásának, vagy bármely más feltétel vagy feltétel lemondásának, és ha a Társaság elmulasztja érvényesíteni a Feltételek szerinti jogot vagy rendelkezést nem jelent lemondást az ilyen jogokról vagy rendelkezésekről.

Ha a Feltételek bármely rendelkezését valamely illetékes bíróság vagy más bíróság bármilyen okból érvénytelennek, illegálisnak vagy végrehajthatatlannak tartja, akkor ezt a rendelkezést meg kell szüntetni vagy a lehető legkisebb mértékben korlátozni kell, hogy a Feltételek fennmaradó rendelkezései maradjanak teljes mértékben erő és hatás.

 1. Elismerés

A SZOLGÁLTATÁS VAGY AZ ÖN ÁLTAL BIZTOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁVAL ELISMERI, HOGY ELOLVASTA EZEK A SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEKET, ÉS EGYEZTETI, HOGY KÖTELEZETTSÉGE FELEK.

 1. Lépjen kapcsolatba velünk

Kérjük, küldje el visszajelzését, észrevételeit és technikai támogatás iránti kérelmét e-mailben: info@taxitoairportservice.com.

Időnként megváltoztathatjuk a feltételeket. Kérjük, ellenőrizze az Általános Szerződési Feltételeinket, hogy vegye figyelembe az Önre és / vagy az utasokra vonatkozó esetleges változásokat.

Webhelyünkön történő foglalásának feltétele, hogy elfogadja a Feltételeket. Nem folytathatja a foglalást, ha nem ért egyet bármely részükkel.

Ha bármilyen kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal.

 1. Ár és fizetés

Fizetési lehetőségek.

 1. Biztonságos online fizetés.
  A taxidíj mellett tranzakciós díjat kell fizetnie:
  4%, ha úgy dönt, hogy a STRIPE-t használja hitel- vagy bankkártyájával.
  5%, ha a PAYPAL használata mellett dönt.

Nem vállalunk felelősséget a sikertelen utazásokért, ha a foglalás során megadott adatok helytelenek.

Korlátolt felelősség
Bármilyen probléma esetén hivatalos taxiszállítóként vagyunk biztosítottak

Törlés
A foglalást az átvételi idő előtt 48 óráig ingyenesen lemondhatja.
Az átvételi idő előtt 48 órán belül nem jogosult visszatérítésre.

NAGYON FONTOS

 • Győződjön meg arról, hogy telefonja be van-e kapcsolva az átvételkor, hogy szükség esetén felvehessük Önnel a kapcsolatot.
 • Foglalása 15 perc várakozási időt tartalmaz - vagy a repülés valós leszállási idejétől számított 60 percet, ha a felvételi pont egy repülőtéren van.
 • Minden további extra várakozási idő 10 eurót számít fel 15 percenként.
 • Ügyeljen arra, hogy elegendő időt biztosítson az úti cél eléréséhez. Becsült utazási időink nem veszik figyelembe a forgalmi viszonyokat és más előre nem látható körülményeket

 

hu_HUHungarian