Voorwaarden

VOORWAARDEN

Laatst bijgewerkt: 2020-03-26

 1. Invoering

Welkom bij Taxi naar de luchthaven!

Deze Servicevoorwaarden ("Voorwaarden", "Servicevoorwaarden") zijn van toepassing op uw gebruik van onze website op https://taxitoairportservice.com/ (samen of afzonderlijk "Service") beheerd door Taxi naar de luchthaven.

Ons privacybeleid regelt ook uw gebruik van onze service en legt uit hoe we informatie verzamelen, beschermen en vrijgeven die het resultaat is van uw gebruik van onze webpagina's.

Uw overeenkomst met ons omvat deze voorwaarden en ons privacybeleid ("overeenkomsten"). U erkent dat u de Overeenkomsten hebt gelezen en begrepen, en gaat ermee akkoord hieraan gebonden te zijn.

Indien u het niet eens bent met (of niet kunt voldoen aan) Overeenkomsten, dan mag u geen gebruik maken van de Dienst, maar laat het ons weten door een e-mail te sturen info@taxitoairportservice.com zodat we kunnen proberen een oplossing te vinden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang willen krijgen tot of gebruik willen maken van de Service.

 1. Communicatie

Door onze Service te gebruiken, gaat u ermee akkoord u te abonneren op nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die we mogelijk verzenden. U kunt zich echter afmelden voor het ontvangen van een of alle van deze berichten van ons door de afmeldlink te volgen of door een e-mail te sturen naar info@taxitoairportservice.com.

 1. Aankopen

Als u een product of dienst wilt kopen die beschikbaar wordt gesteld via Service ("Aankoop"), kan u worden gevraagd om bepaalde informatie te verstrekken die relevant is voor uw Aankoop, inclusief maar niet beperkt tot uw creditcard- of betaalkaartnummer, de vervaldatum van uw kaart. , uw factuuradres en uw verzendgegevens.

U verklaart en garandeert dat: (i) u het wettelijke recht hebt om kaart(en) of andere betaalmethoden te gebruiken in verband met een Aankoop; en dat (ii) de informatie die u ons verstrekt waar, correct en volledig is.

We kunnen het gebruik van services van derden gebruiken om de betaling en de voltooiing van aankopen te vergemakkelijken. Door uw informatie in te dienen, verleent u ons het recht om de informatie aan deze derde partijen te verstrekken in overeenstemming met ons Privacybeleid.

We behouden ons het recht voor om uw bestelling te allen tijde te weigeren of te annuleren om redenen, waaronder maar niet beperkt tot de beschikbaarheid van producten of diensten, fouten in de beschrijving of prijs van het product of de dienst, fouten in uw bestelling of andere redenen.

We behouden ons het recht voor om uw bestelling te weigeren of te annuleren als fraude of een ongeautoriseerde of illegale transactie wordt vermoed.

 1. Wedstrijden, Sweepstakes en Promoties

Alle wedstrijden, sweepstakes of andere promoties (gezamenlijk "Promoties") die beschikbaar worden gesteld via de Service, kunnen onderhevig zijn aan regels die los staan van deze Servicevoorwaarden. Als u deelneemt aan promoties, lees dan de toepasselijke regels en ons privacybeleid. Als de regels voor een Promotie in strijd zijn met deze Servicevoorwaarden, zijn de Promotieregels van toepassing.

 1. Restituties

We geven restituties uit voor alle boekingen die 48 uur voor vertrektijd zijn geannuleerd.

Geen show
Als bij ophaalservice buiten de luchthaven de chauffeur langer dan 15 minuten wacht en u afwezig bent op de ophaallocatie en/of niet reageert op uw telefoon, kan dit ertoe leiden dat de boeking als no-show wordt gemarkeerd en wordt er geen restitutie verleend. geval.
Als u bij het ophalen vanaf de luchthaven langer dan 60 minuten wacht en u afwezig bent op de ophaallocatie en/of niet reageert op uw telefoon, kan dit ertoe leiden dat de boeking als no-show wordt gemarkeerd en dat er in dit geval geen restitutie plaatsvindt .

 1. Inhoud

De inhoud die op of via deze Dienst wordt gevonden, is eigendom van Taxi to Airport of wordt met toestemming gebruikt. U mag de inhoud niet distribueren, wijzigen, verzenden, hergebruiken, downloaden, opnieuw plaatsen, kopiëren of gebruiken, geheel of gedeeltelijk, voor commerciële doeleinden of voor persoonlijk gewin, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ons.

 1. Verboden gebruik

U mag de Service alleen gebruiken voor legale doeleinden en in overeenstemming met de Voorwaarden. U stemt ermee in om de Service niet te gebruiken:

0.1. Op een manier die in strijd is met toepasselijke nationale of internationale wet- of regelgeving.

0.2. Met het doel minderjarigen op enigerlei wijze uit te buiten, te schaden of te proberen uit te buiten of te schaden door ze bloot te stellen aan ongepaste inhoud of anderszins.

0,3. Om reclame of promotiemateriaal te verzenden of te laten verzenden, inclusief "junkmail", "kettingbrief", "spam" of enig ander soortgelijk verzoek.

0,4. Zich voordoen of proberen zich voor te doen als Bedrijf, een werknemer van het Bedrijf, een andere gebruiker of een andere persoon of entiteit.

0,5. Op een manier die inbreuk maakt op de rechten van anderen, of op welke manier dan ook illegaal, bedreigend, frauduleus of schadelijk is, of in verband met een onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk doel of activiteit.

0,6. Om deel te nemen aan enig ander gedrag dat iemands gebruik of genot van de Service beperkt of verhindert, of dat, zoals door ons bepaald, het Bedrijf of de gebruikers van de Service kan schaden of beledigen of hen aansprakelijk kan stellen.

Bovendien stemt u ermee in om:

0.1. Gebruik de Service op een manier die de Service zou kunnen uitschakelen, overbelasten, beschadigen of aantasten of het gebruik van de Service door een andere partij zou kunnen verstoren, inclusief hun vermogen om via Service in realtime activiteiten uit te voeren.

0.2. Gebruik een robot, spider of een ander automatisch apparaat, proces of middel om toegang te krijgen tot de Service voor welk doel dan ook, inclusief het bewaken of kopiëren van materiaal op de Service.

0,3. Gebruik een handmatig proces om het materiaal op de Service te controleren of te kopiëren of voor enig ander ongeautoriseerd doel zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

0,4. Gebruik een apparaat, software of routine die de goede werking van de Service verstoort.

0,5. Introduceer virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs of ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is.

0,6. Poging om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot onderdelen van de Service, de server waarop de Service is opgeslagen of enige server, computer of database die met de Service is verbonden, te interfereren, beschadigen of verstoren.

0,7. Aanvalservice via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval.

0,8. Onderneem actie die de bedrijfsclassificatie kan beschadigen of vervalsen.

0.9. Probeer anders de goede werking van de Service te verstoren.

 1. Analytics

We kunnen externe serviceproviders gebruiken om het gebruik van onze service te controleren en te analyseren.

 1. Geen gebruik door minderjarigen

De service is alleen bedoeld voor toegang en gebruik door personen van minstens achttien (18) jaar oud. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service, garandeert en verklaart u dat u ten minste achttien (18) jaar oud bent en over de volledige bevoegdheid, het recht en de capaciteit beschikt om deze overeenkomst aan te gaan en dat u zich aan alle voorwaarden en bepalingen van de Voorwaarden houdt. Als u niet ten minste achttien (18) jaar oud bent, is het u verboden om zowel de service als deze te gebruiken.

 1. Accounts

Wanneer u een account bij ons aanmaakt, garandeert u dat u ouder bent dan 18 jaar en dat de informatie die u ons verstrekt te allen tijde juist, volledig en actueel is. Onnauwkeurige, onvolledige of verouderde informatie kan resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw account op Service.

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord, inclusief maar niet beperkt tot de beperking van toegang tot uw computer en / of account. U stemt ermee in de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten of acties die plaatsvinden onder uw account en / of wachtwoord, of uw wachtwoord nu bij onze Service is of bij een externe service. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer u zich bewust wordt van een inbreuk op de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van uw account.

U mag niet als gebruikersnaam de naam van een andere persoon of entiteit gebruiken of die niet wettelijk beschikbaar is voor gebruik, een naam of handelsmerk die onderhevig is aan rechten van een andere persoon of entiteit anders dan u, zonder de juiste toestemming. U mag als gebruikersnaam geen naam gebruiken die aanstootgevend, vulgair of obsceen is.

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken service te weigeren, accounts te beëindigen, inhoud te verwijderen of te bewerken of bestellingen te annuleren.

 1. Intellectueel eigendom

Service en de originele inhoud (exclusief Inhoud geleverd door gebruikers), functies en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van Taxi to Airport en haar licentiegevers. Service wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere wetten van en andere landen. Onze handelsmerken mogen niet worden gebruikt in verband met producten of diensten zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Taxi to Airport.

 1. Copyrightbeleid

We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Het is ons beleid om te reageren op elke bewering dat Content die op de Service wordt gepost inbreuk maakt op het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten ("Inbreuk") van een persoon of entiteit.

Als u een auteursrechthebbende bent of namens iemand geautoriseerd bent, en u denkt dat het auteursrechtelijk beschermde werk is gekopieerd op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, dient u uw claim in via e-mail naar info@taxitoairportservice.com, met als onderwerp: “ Schending van het auteursrecht" en voeg in uw claim een gedetailleerde beschrijving van de vermeende schending toe, zoals hieronder beschreven, onder "DMCA-kennisgeving en procedure voor claims inzake inbreuk op het auteursrecht"

U kunt aansprakelijk worden gesteld voor schade (inclusief kosten en advocatenhonoraria) voor een verkeerde voorstelling van zaken of claims te kwader trouw over de inbreuk op Inhoud die op en / of via de Service op uw auteursrecht wordt aangetroffen.

 1. DMCA-kennisgeving en procedure voor claims wegens inbreuk op het auteursrecht

U kunt een kennisgeving indienen op grond van de Digital Millennium Copyright Act (DMCA) door onze Copyright Agent de volgende informatie schriftelijk te verstrekken (zie 17 USC 512 (c) (3) voor meer informatie):

0.1. Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die bevoegd is om te handelen namens de eigenaar van het auteursrecht;

0.2. een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan u beweert dat het is geschonden, inclusief de URL (dwz webpagina-adres) van de locatie waar het auteursrechtelijk beschermde werk bestaat of een kopie van het auteursrechtelijk beschermde werk;

0,3. Identificatie van de URL of een andere specifieke locatie op de Service waar het materiaal waarvan u beweert dat het inbreuk maakt zich bevindt;

0,4. Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;

0,5. Een verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet;

0,6. Een verklaring van u, afgelegd op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de eigenaar van het copyright bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het copyright op te treden.

U kunt via e-mail contact opnemen met onze Copyright Agent op info@taxitoairportservice.com.

 1. Foutrapportage en feedback

U kunt ons rechtstreeks op info@taxitoairportservice.com of via sites en tools van derden informatie en feedback verstrekken over fouten, suggesties voor verbeteringen, ideeën, problemen, klachten en andere zaken met betrekking tot onze Service ("Feedback"). U erkent en gaat ermee akkoord dat: (i) u geen intellectueel eigendomsrecht of een ander recht, titel of belang in of op de Feedback zult behouden, verwerven of doen gelden; (ii) Bedrijf heeft mogelijk ideeën ontwikkeld die vergelijkbaar zijn met de Feedback; (iii) Feedback bevat geen vertrouwelijke informatie of eigendomsinformatie van u of een derde partij, en (iv) Bedrijf is niet verplicht tot vertrouwelijkheid met betrekking tot de Feedback. In het geval dat de eigendomsoverdracht naar de Feedback niet mogelijk is vanwege toepasselijke dwingende wetten, verleent u het Bedrijf en zijn gelieerde ondernemingen een exclusief, overdraagbaar, onherroepelijk, gratis, sublicentieerbaar, onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht (inclusief kopiëren, wijzigen, afgeleide werken maken, publiceren, distribueren en commercialiseren) Feedback op elke manier en voor elk doel.

 1. Links naar andere websites

Onze Dienst kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of beheerd worden door Taxi to Airport.

Taxi to Airport heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. We bieden geen garantie voor het aanbod van deze entiteiten/personen of hun websites.

De geschetste Servicevoorwaarden zijn bijvoorbeeld gemaakt met PolicyMaker.io, een gratis webapplicatie voor het genereren van hoogwaardige juridische documenten. Beleidsmaker online Algemene voorwaarden generator is een gemakkelijk te gebruiken gratis tool voor het maken van een uitstekende sjabloon voor Servicevoorwaarden voor een website, blog, online winkel of app.

U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET BEDRIJF NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK ZAL ZIJN, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, VOOR ENIGE SCHADE OF VERLIES VEROORZAAKT OF VERWEZENLIJKT DOOR OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN OF VERTROUWEN OP DERGELIJKE INHOUD, BESCHIKBARE GOEDEREN OF DIENSTEN VIA DERGELIJKE WEBSITES OF DIENSTEN VAN DERDEN.

WIJ RADEN U STERK AAN OM DE SERVICEVOORWAARDEN EN HET PRIVACYBELEID TE LEZEN VAN ALLE WEBSITES OF DIENSTEN VAN DERDEN DIE U BEZOEKT.

 1. Garantiedisclaimer

DEZE DIENSTEN WORDEN DOOR HET BEDRIJF GELEVERD OP EEN "AS IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" BASIS. HET BEDRIJF GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN HUN DIENSTEN, OF DE INFORMATIE, INHOUD OF MATERIALEN DAARIN OPGENOMEN. U GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DEZE DIENSTEN, DE INHOUD EN ALLE DIENSTEN OF ITEMS DIE VAN ONS VERKREGEN WORDEN, OP EIGEN RISICO IS.

NOCH HET BEDRIJF, NOCH ENIGE PERSOON DIE MET HET BEDRIJF IS GEASSOCIEERD GEEFT ENIGE GARANTIE OF VERKLARING MET BETREKKING TOT DE VOLLEDIGHEID, VEILIGHEID, BETROUWBAARHEID, KWALITEIT, NAUWKEURIGHEID OF BESCHIKBAARHEID VAN DE DIENSTEN. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, VERKLAART OF GARANDEERT NOCH HET BEDRIJF, NOCH IEMAND DAT DE DIENSTEN, HUN INHOUD OF ENIGE DIENSTEN OF ITEMS DIE VIA DE DIENSTEN WORDEN VERKREGEN NAUWKEURIG, BETROUWBAAR, ZONDER FOUTEN OF ONJUIST ZULLEN ZIJN , DAT DE DIENSTEN OF DE SERVER DIE DEZE BESCHIKBAAR MAAKT VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN OF DAT DE DIENSTEN OF ENIGE DIENSTEN OF ITEMS DIE VIA DE DIENSTEN WORDEN VERKREGEN ANDERS ZULLEN VOLDOEN AAN UW BEHOEFTEN OF VERWACHTINGEN.

HET BEDRIJF WIJST HIERBIJ ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD AF, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

HET BOVENSTAANDE HEEFT GEEN INVLOED OP GARANTIES DIE NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

 1. Beperking van de aansprakelijkheid

C UITZONDERLIJK DOOR DE WET VERBODEN, ZAL U ONS EN ONZE OFFICIERS, DIRECTEUREN, WERKNEMERS EN AGENTEN SCHADELIJK HOUDEN VOOR ENIGE INDIRECTE, BEPAALDE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, DIE ECHTER VOORTVLOEIT (INCLUSIEF DE GEVOLGSCHADE EN GEVOLGSCHADE VAN PROCESVOERING EN ARBITRAGE, OF IN PROCES OF IN BEROEP, INDIEN VAN TOEPASSING, ONGEACHT OF EEN PROCES OF ARBITRAGE INGESTELD WORDT), HETZIJ IN EEN ACTIE VAN CONTRACT, NALATIGHEID OF ANDERE MAAR VOORTVLOEIENDE UIT OF IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE CLAIM VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN, VOORTVLOEIEND UIT DEZE OVEREENKOMST EN ENIGE SCHENDING DOOR U VAN ENIGE FEDERALE, STAATS- OF LOKALE WETTEN, STATUTEN, REGELS OF REGELGEVING, ZELFS INDIEN HET BEDRIJF EVENTUEEL VOORAF IS GEWEEST SCHADE. BEHALVE ZOALS VERBODEN DOOR DE WET, ALS ER AANSPRAKELIJKHEID WORDT GEVONDEN AAN DE VENNOOTSCHAP, ZAL DIT BEPERKT ZIJN TOT HET BEDRAG DAT VOOR DE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN IS BETAALD, EN ER ZAL ER IN GEEN GEVAL GEVOLGSCHADE OF STRAFSCHADE ZIJN. SOMMIGE STATEN STAAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE, DUS DE VOORAFGAANDE BEPERKING OF UITSLUITING IS MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

 1. Beëindiging

We kunnen uw account beëindigen of opschorten en de toegang tot de Service onmiddellijk, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, naar eigen goeddunken, om welke reden dan ook en zonder beperking blokkeren, inclusief maar niet beperkt tot een schending van de Voorwaarden.

Als u uw account wilt beëindigen, kunt u gewoon stoppen met het gebruik van de Service.

Alle bepalingen van de voorwaarden die naar hun aard de beëindiging zouden moeten overleven, blijven ook na beëindiging van kracht, inclusief, maar niet beperkt tot, eigendomsbepalingen, afwijzingen van garanties, schadeloosstelling en beperkingen van aansprakelijkheid.

 1. Regerend Wet

Deze voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht, welk toepasselijk recht van toepassing is op de overeenkomst, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.

Ons onvermogen om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen, zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van die rechten. Als een bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank als ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze service en vervangen en vervangen alle eerdere overeenkomsten die we tussen ons hadden met betrekking tot de service.

 1. Wijzigingen in de service

We behouden ons het recht voor om onze Service, en alle service of materiaal dat we via Service leveren, naar eigen goeddunken zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken of te wijzigen. We zijn niet aansprakelijk als om welke reden dan ook de gehele of een deel van de service op enig moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot sommige delen van de Service of de gehele Service beperken tot gebruikers, inclusief geregistreerde gebruikers.

 1. Wijzigingen Naar Voorwaarden

We kunnen de voorwaarden op elk moment wijzigen door de gewijzigde voorwaarden op deze site te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze voorwaarden regelmatig te herzien.

Als u het platform blijft gebruiken na het plaatsen van herziene voorwaarden, betekent dit dat u de wijzigingen accepteert en ermee akkoord gaat. Er wordt van u verwacht dat u deze pagina regelmatig bezoekt, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen, aangezien deze bindend voor u zijn.

Door onze Service te blijven openen of gebruiken nadat eventuele herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, bent u niet langer bevoegd om de Service te gebruiken.

 1. Afstand En Scheidbaarheid

Geen verklaring van afstand door het Bedrijf van enige voorwaarde of voorwaarde uiteengezet in de Voorwaarden zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van een dergelijke voorwaarde of voorwaarde of een verklaring van afstand van enige andere voorwaarde of voorwaarde, en het nalaten van het Bedrijf om een recht of bepaling onder de Voorwaarden te doen gelden zal vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling.

Als een bepaling van de Voorwaarden door een rechtbank of ander tribunaal met een bevoegde jurisdictie om welke reden dan ook ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal een dergelijke bepaling worden geëlimineerd of tot een minimum worden beperkt, zodat de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig blijven bestaan. kracht en uitwerking.

 1. Erkenning

DOOR SERVICE OF ANDERE DOOR ONS GELEVERDE SERVICES TE GEBRUIKEN, ERKENT U DAT U DEZE SERVICEVOORWAARDEN HEBT GELEZEN EN ERMEE AKKOORD GAAT.

 1. Neem contact op

Stuur uw feedback, opmerkingen en verzoeken om technische ondersteuning per e-mail: info@taxitoairportservice.com.

We kunnen de voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. U wordt verzocht om onze algemene voorwaarden te raadplegen om eventuele wijzigingen te overwegen die op u en / of een passagier van toepassing zijn.

Uw boeking op onze website is afhankelijk van het accepteren van de voorwaarden. U kunt niet doorgaan met uw boeking als u het met een deel ervan niet eens bent.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

 1. Prijs en betaling

Betaalmiddelen.

 1. Veilig online betalen.
  Naast uw taxitarief betaalt u transactiekosten:
  4% als u besluit STRIPE te gebruiken met uw creditcard of betaalpas.
  5% als u besluit om PAYPAL te gebruiken.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor mislukte reizen als de gegevens die u ons bij uw boeking opgeeft onjuist zijn.

Beperking van de aansprakelijkheid
Bij eventuele problemen zijn wij verzekerd als officieel taxivervoerbedrijf

Annulering
U kunt uw boeking kosteloos annuleren tot 48 uur voor de Ophaaltijd.
Beneden 48 uur voor de ophaaltijd heb je geen recht op restitutie.

ERG BELANGRIJK

 • Zorg ervoor dat je telefoon aanstaat op het moment van ophalen, zodat we contact met je kunnen opnemen als dat nodig is.
 • Uw boeking is inclusief 15 minuten wachttijd - of 60 minuten vanaf de daadwerkelijke landingstijd van de vlucht als uw ophaalpunt op een luchthaven is.
 • Voor elke extra wachttijd wordt 10 euro per groep van 15 minuten in rekening gebracht.
 • Zorg ervoor dat u voldoende tijd neemt om op uw bestemming te komen. Onze geschatte reistijden houden geen rekening met verkeersomstandigheden en andere onvoorziene omstandigheden

 

nl_NLDutch