Vilkår og betingelser

VILKÅR OG BETINGELSER

Sist oppdatert: 2020-03-26

 1. Introduksjon

Velkommen til Drosje til flyplassen!

Disse vilkårene for bruk ("vilkår", "vilkår for bruk") styrer din bruk av nettstedet vårt på https://taxitoairportservice.com/ (sammen eller individuelt "Service") som drives av Drosje til flyplassen.

Våre personvernregler regulerer også din bruk av tjenesten vår og forklarer hvordan vi samler inn, beskytter og avslører informasjon som er resultatet av din bruk av våre nettsider.

Avtalen din med oss inkluderer disse vilkårene og vår personvernpolicy ("avtaler"). Du erkjenner at du har lest og forstått avtaler, og godtar å være bundet av dem.

Hvis du ikke er enig (eller ikke kan overholde) avtaler, kan det hende du ikke bruker tjenesten, men vennligst gi oss beskjed via e-post info@taxitoairportservice.com slik at vi kan prøve å finne en løsning. Disse vilkårene gjelder for alle besøkende, brukere og andre som ønsker å få tilgang til eller bruke tjenesten.

 1. Kommunikasjon

Ved å bruke tjenesten vår godtar du å abonnere på nyhetsbrev, markedsførings- eller markedsføringsmateriell og annen informasjon vi kan sende. Du kan imidlertid velge å motta all eller all denne kommunikasjonen fra oss ved å følge abonnementslinken eller ved å sende en e-post til info@taxitoairportservice.com.

 1. Innkjøp

Hvis du ønsker å kjøpe et produkt eller en tjeneste som er gjort tilgjengelig via tjenesten ("kjøp"), kan du bli bedt om å oppgi viss informasjon som er relevant for ditt kjøp, inkludert, men ikke begrenset til, kreditt- eller debetkortnummeret ditt, utløpsdatoen for kortet ditt , faktureringsadresse og forsendelsesinformasjon.

Du erklærer og garanterer at: (i) du har lovlig rett til å bruke kort eller andre betalingsmåter i forbindelse med ethvert kjøp; og at (ii) informasjonen du gir oss er sant, riktig og fullstendig.

Vi kan bruke bruk av tredjeparts tjenester for å lette betalingen og gjennomføringen av kjøp. Ved å sende inn informasjonen din, gir du oss retten til å gi informasjonen til disse tredjepartene i henhold til vår personvernpolicy.

Vi forbeholder oss retten til å nekte eller kansellere bestillingen din når som helst av årsaker, inkludert men ikke begrenset til tilgjengeligheten av produkter eller tjenester, feil i beskrivelsen eller prisen på produktet eller tjenesten, feil i bestillingen eller andre grunner.

Vi forbeholder oss retten til å nekte eller kansellere bestillingen din hvis det er mistanke om svindel eller en uautorisert eller ulovlig transaksjon.

 1. Konkurranser, konkurranser og kampanjer

Eventuelle konkurranser, konkurranser eller andre kampanjer (samlet, "Kampanjer") som gjøres tilgjengelige gjennom tjenesten kan være underlagt regler som er atskilt fra disse vilkårene for bruk. Hvis du deltar i noen kampanjer, kan du lese gjeldende regler samt vår personvernpolicy. Hvis reglene for en kampanje er i strid med disse tjenestevilkårene, gjelder kampanjens regler.

 1. Refusjoner

Vi utsteder refusjon for alle bestillinger kansellert 48 timer før avgangstid.

Uteblivelse
For henting utenfor flyplasser hvis sjåføren venter i mer enn 15 minutter og du er fraværende fra hentestedet, og/eller ikke svarer på telefonen din, kan dette føre til at bestillingen blir merket som manglende oppmøte og ingen refusjon vil bli utstedt i denne sak.
For henting fra flyplassene hvis sjåføren venter i mer enn 60 minutter og du er fraværende fra hentestedet, og/eller ikke svarer på telefonen din, kan dette føre til at bestillingen er merket som uteblivelse og ingen refusjon vil bli utstedt i dette tilfellet .

 1. Innhold

Innholdet som finnes på eller gjennom denne tjenesten tilhører Taxi til flyplassen eller brukes med tillatelse. Du må ikke distribuere, modifisere, overføre, gjenbruke, laste ned, repostere, kopiere eller bruke nevnte innhold, helt eller delvis, for kommersielle formål eller for personlig vinning, uten uttrykkelig skriftlig forhåndstillatelse fra oss.

 1. Forbudte bruksområder

Du kan bare bruke tjenesten for lovlige formål og i samsvar med vilkårene. Du godtar ikke å bruke tjenesten:

0,1. På noen måte som bryter med gjeldende nasjonal eller internasjonal lov eller forskrift.

0,2. For å utnytte, skade eller forsøke å utnytte eller skade mindreårige på noen måte ved å utsette dem for upassende innhold eller på annen måte.

0,3. For å overføre eller skaffe sending av reklame- eller reklamemateriale, inkludert "søppelpost", "kjedebrev", "spam" eller annen lignende oppfordring.

0,4. Å etterligne eller forsøke å utgi seg for å være selskap, en ansatt i selskapet, en annen bruker eller annen person eller enhet.

0,5. På noen måte som krenker andres rettigheter, eller på noen måte er ulovlig, truende, bedragersk eller skadelig, eller i forbindelse med ulovlige, ulovlige, falske eller skadelige formål eller aktiviteter.

0,6. Å delta i annen oppførsel som begrenser eller hemmer andres bruk eller glede av tjenesten, eller som, som bestemt av oss, kan skade eller fornærme selskap eller brukere av tjenesten eller utsette dem for ansvar.

I tillegg godtar du ikke å:

0,1. Bruk Tjenesten på noen måte som kan deaktivere, overbelaste, skade eller forringe Tjenesten eller forstyrre annen parts bruk av Tjenesten, inkludert deres evne til å delta i sanntidsaktiviteter gjennom Tjenesten.

0,2. Bruk en hvilken som helst robot, edderkopp eller annen automatisk enhet, prosess eller måte å få tilgang til tjenesten for ethvert formål, inkludert overvåking eller kopiering av materialet på tjenesten.

0,3. Bruk enhver manuell prosess for å overvåke eller kopiere noe av materialet på tjenesten eller for noe annet uautorisert formål uten vårt forutgående skriftlige samtykke.

0,4. Bruk hvilken som helst enhet, programvare eller rutine som forstyrrer riktig funksjon av tjenesten.

0,5. Introdusere virus, trojanske hester, ormer, logiske bomber eller annet materiale som er skadelig eller teknologisk skadelig.

0,6. Forsøk på å få uautorisert tilgang til, forstyrre, skade eller forstyrre deler av tjenesten, serveren som tjenesten er lagret på, eller enhver server, datamaskin eller database som er koblet til tjenesten.

0,7. Attack Service via et denial-of-service-angrep eller et distribuert denial-of-service-angrep.

0,8. Utfør handlinger som kan skade eller forfalske selskapets vurdering.

0,9. Forsøk ellers å forstyrre riktig bruk av tjenesten.

 1. Analytics

Vi kan bruke tredjeparts tjenesteleverandører til å overvåke og analysere bruken av tjenesten vår.

 1. Ingen bruk av mindreårige

Tjenesten er kun ment for tilgang og bruk av enkeltpersoner som er minst atten (18) år gamle. Ved å få tilgang til eller bruke tjenesten, garanterer og erklærer du at du er minst atten (18) år og med full autoritet, rett og kapasitet til å inngå denne avtalen og overholde alle vilkårene og betingelsene i vilkårene. Hvis du ikke er minst atten (18) år gammel, er det forbudt for deg tilgang og bruk av tjenesten.

 1. Kontoer

Når du oppretter en konto hos oss, garanterer du at du er over 18 år, og at informasjonen du gir oss er nøyaktig, fullstendig og oppdatert til enhver tid. Unøyaktig, ufullstendig eller foreldet informasjon kan føre til umiddelbar avslutning av kontoen din på tjenesten.

Du er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til kontoen og passordet ditt, inkludert men ikke begrenset til begrensningen av tilgang til datamaskinen og / eller kontoen din. Du samtykker i å akseptere ansvar for alle aktiviteter eller handlinger som skjer under kontoen og / eller passordet ditt, enten passordet ditt er med tjenesten vår eller en tredjepartstjeneste. Du må varsle oss umiddelbart etter å ha blitt kjent med sikkerhetsbrudd eller uautorisert bruk av kontoen din.

Du kan ikke bruke navnet på en annen person eller enhet eller som ikke er lovlig tilgjengelig for bruk, et navn eller varemerke som er underlagt rettigheter til en annen person eller enhet enn deg, uten passende autorisasjon. Du kan ikke bruke noe bruker som er støtende, vulgært eller uanstendig som brukernavn.

Vi forbeholder oss retten til å nekte service, avslutte kontoer, fjerne eller redigere innhold eller kansellere bestillinger etter eget skjønn.

 1. Åndsverk

Tjenesten og dets opprinnelige innhold (unntatt innhold levert av brukere), funksjoner og funksjonalitet er og forblir den eksklusive eiendommen til Taxi til flyplassen og dens lisensgivere. Tjenesten er beskyttet av opphavsrett, varemerker og andre lover i og utenlandske land. Våre varemerker kan ikke brukes i forbindelse med noe produkt eller tjeneste uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra Taxi til flyplassen.

 1. Copyright policy

Vi respekterer andres immaterielle rettigheter. Det er vår policy å svare på ethvert krav om at innhold lagt ut på tjenesten bryter med copyright eller andre immaterielle rettigheter ("krenkelse") til enhver person eller enhet.

Hvis du er opphavsrettseier eller autorisert på vegne av en, og du mener at det opphavsrettsbeskyttede verket er kopiert på en måte som utgjør brudd på opphavsretten, vennligst send inn kravet ditt via e-post til info@taxitoairportservice.com, med emnelinjen: “ Copyright Copyright "og inkluderer i kravet ditt en detaljert beskrivelse av den påståtte overtredelsen som beskrevet nedenfor, under" DMCA-merknad og prosedyre for krav om copyright-brudd "

Du kan holdes ansvarlig for skader (inkludert kostnader og advokatutgifter) for uriktig fremstilling eller påstand om dårlig tro på brudd på noe innhold som finnes på og / eller gjennom tjenesten på opphavsretten din.

 1. DMCA-varsel og prosedyre for krav om brudd på opphavsretten

Du kan sende inn et varsel i henhold til Digital Millennium Copyright Act (DMCA) ved å gi vår copyrightagent følgende informasjon skriftlig (se 17 USC 512 (c) (3) for mer detalj):

0,1. En elektronisk eller fysisk signatur av personen autorisert til å handle på vegne av eieren av copyrightens interesse;

0,2. en beskrivelse av det opphavsrettsbeskyttede verket som du hevder er blitt krenket, inkludert URL-adressen (dvs. nettsideadressen) til stedet der det opphavsrettsbeskyttede verket eksisterer eller en kopi av det opphavsrettsbeskyttede verket;

0,3. Identifikasjon av URL-en eller et annet spesifikt sted på tjenesten der materialet du hevder krenker ligger;

0,4. Din adresse, telefonnummer og e-postadresse;

0,5. En uttalelse fra deg om at du har god tro på at den omstridte bruken ikke er autorisert av rettighetshaveren, dens agent eller loven;

0,6. En uttalelse fra deg, gitt under straff for mened, om at informasjonen ovenfor i varselet ditt er nøyaktig og at du er opphavsrettseieren eller autorisert til å handle på opphavsrettseierens vegne.

Du kan kontakte vår copyright-agent via e-post på info@taxitoairportservice.com.

 1. Feilrapportering og tilbakemelding

Du kan gi oss enten direkte på info@taxitoairportservice.com eller via tredjeparts nettsteder og verktøy med informasjon og tilbakemelding om feil, forslag til forbedringer, ideer, problemer, klager og andre forhold relatert til vår tjeneste ("Tilbakemelding"). Du anerkjenner og godtar at: (i) du ikke skal beholde, erverve eller hevde noen immateriell rettighet eller annen rettighet, tittel eller interesse i eller til tilbakemeldingen; (ii) Selskapet kan ha utviklet ideer som ligner på tilbakemeldingen; (iii) Tilbakemelding inneholder ikke konfidensiell informasjon eller proprietær informasjon fra deg eller noen tredjepart, og (iv) selskapet er ikke underlagt noen taushetsplikt med hensyn til tilbakemeldingen. I tilfelle overføring av eierskapet til tilbakemeldingen ikke er mulig på grunn av gjeldende obligatoriske lover, gir du selskapet og dets tilknyttede selskaper en eksklusiv, overførbar, ugjenkallelig, gratis, underlisensierbar, ubegrenset og evig rett til bruk (inkludert kopiere, modifisere, lage avledede verk, publisere, distribuere og kommersialisere) Tilbakemelding på alle måter og til ethvert formål.

 1. Koblinger til andre nettsteder

Tjenesten vår kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder eller tjenester som ikke eies eller kontrolleres av Taxi til flyplass.

Taxi til flyplass har ingen kontroll over og påtar seg intet ansvar for innholdet, personvernreglene eller fremgangsmåten til tredjeparts nettsteder eller tjenester. Vi garanterer ikke tilbudene til noen av disse enhetene / enkeltpersoner eller deres nettsteder.

For eksempel er de skisserte servicevilkårene opprettet ved hjelp av PolicyMaker.io, en gratis webapplikasjon for å generere juridiske dokumenter av høy kvalitet. Beslutningstakere online Vilkår og betingelser generator er et brukervennlig gratis verktøy for å lage en utmerket servicevilkårsmal for et nettsted, blogg, nettbutikk eller app.

DU ERKJENNER OG SAMTYKKER AT SELSKAPET IKKE SKAL ANSVARLIGT ELLER ANSVARLIG, DIREKTE ELLER INDIREKTE, FOR ENGEL SKADE ELLER TAP FORÅRSAKET ELLER PÅSTÅTT Å FORÅRSAKE AV ELLER I FORBINDELSE MED BRUK AV ELLER PÅLITELIGHET PÅ NOE SOM INNHOLD, GODT ELLER GODT GJENNOM SÅDANNE TREDJEPARTS-NETTSIDER ELLER TJENESTER.

VI RÅDER DEG STERKT TIL Å LESE VILKÅRENE FOR TJENESTE- OG PRIVATLIVSPOLITIKK FOR ALLE TREDJEPARTS-NETTSIDER ELLER TJENESTER SOM DU BESØKER.

 1. Ansvarsfraskrivelse

DENNE TJENESTENE LEVERES AV SELSKAPET PÅ "SOM DET ER" OG "SÅ TILGJENGELIG" GRUNNLEGG. SELSKAPET GIR INGEN REPRESENTASJONER ELLER GARANTIER FOR NOE SLIK, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, OM Driften AV TJENESTENE, ELLER INFORMASJON, INNHOLD ELLER MATERIALER INKLUDERT DER. DU ER UTRYKKLIG enig i at BRUK AV DENNE TJENESTENE, DETTE INNHOLDET, OG ALLE TJENESTER ELLER VARER FÅR FRA OSS ER PÅ DIN ENESTE RISIKO.

INGEN SELSKAP ELLER NOEN PERSONER TILSLUTTET MED SELSKAPET GJØR NOEN GARANTI ELLER GJENNOMFØRELSE MED HENSYN TIL TJENESTENES HELHET, SIKKERHET, PÅLITELIGHET, KVALITET, NØYAKTIGHET ELLER TILGJENGELIGHET AV TJENESTENE. UTEN BEGRENSNING AV DET FREMTEGNENE, INGEN SELSKAP ELLER NOEN SAMMENLIGNET MED SELSKAPET REPRESENTERER ELLER GARANTIER FOR AT TJENESTENE, DETTE INNHOLDET, ELLER ALLE TJENESTER ELLER PUNKTER FÅTT GJENNOM TJENESTENE, ER RIKTIG, RETTLIG RETTLIG, RETTLIG RETTLIG, RETTLIG RETTLIG, RELIG , AT TJENESTENE ELLER SERVEREN SOM GJØR DET TILGJENGELIGE, ER UTEN VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER ELLER AT TJENESTENE ELLER TJENESTENE ELLER TJENESTENE OPPFORDRET GJENNOM TJENESTENE ellers vil oppfylle dine behov eller forventninger.

SELSKAPET FRASKRIVER HIER ALLE GARANTIER FOR NOE SLIK, UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, LOVLIG ELLER ANNET, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL NOEN GARANTIER FOR SALGSMERKELIGHET, IKKE-OVERTREDELSE, OG FITNESS FOR ET SÆRLIG UTSTYR.

DET FREMTAKENDE PÅVERKER IKKE GARANTIER SOM IKKE KAN UTELUKES ELLER BEGRENSES I GJELDENDE LOV.

 1. Ansvarsbegrensning

Bortsett fra loven, vil du holde oss og våre ansatte, styremedlemmer, medarbeidere og agenter ufarlige for alle indirekte, punktuelle, spesielle, tilfeldige eller følgeskader, men det oppstår (inkludert advokater og advokater, AV TILSIKTELSE OG ARBITRASJON, ELLER VED PRØVNING ELLER PÅ KLÆRING, HVIS NOEN, LIKSOM ELLER IKKE FORSIKTELSE ELLER ARBITRASJON ER INSTITUTERT), SOM I EN HANDLING AV KONTRAKT, UTLØSNING, ELLER ANDRE TORTIOUS HANDLINGER, ELLER OPPFALL UTEN ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AVTALEN INKLUDERT UTEN BEGRENSNINGER KRAV TIL PERSONLIG SKADE ELLER EIENDOMSSKADER, FØLGENDE FRA DENNE AVTALEN OG EVENTUELLE OVERTREDELSER FRA FEDERAL, STATSLIGE ELLER LOKALE LOV, STATUTER, REGLER ELLER BESTEMMELSER, SELV SÅ FIRMA HAR GJELDER SKADER. UNNTAT SOM FORBUDT I LOVEN, HVIS DET ER ANSVAR FRA SELSKAPETS DEL, VIL DET BEGRENSES TIL BELØPET BETALT FOR PRODUKTENE OG / ELLER TJENESTENE, OG UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL DET SKADE ELLER PUNITIVE SKADER. NOENE STATER TILLATER IKKE EKSKLUSJON ELLER BEGRENSNING AV PUNITIVE, TILFELDIGE ELLER FOLKESKADER, SÅ KAN FØRSTE BEGRENSNING ELLER EKSKLUSJON IKKE GJELDE FOR DEG.

 1. Avslutning

Vi kan avslutte eller suspendere kontoen din og hindre tilgang til tjenesten umiddelbart, uten forutgående varsel eller ansvar, etter vårt skjønn, uansett grunn og uten begrensning, inkludert men ikke begrenset til brudd på vilkårene.

Hvis du ønsker å avslutte kontoen din, kan du bare slutte å bruke tjenesten.

Alle bestemmelser i vilkår som etter deres natur skal overleve oppsigelsen, skal overleve oppsigelsen, inkludert, uten begrensning, eierskapsbestemmelser, ansvarsfraskrivelse, skadesløsholdelse og ansvarsbegrensninger.

 1. Styrende Lov

Disse vilkårene skal styres og tolkes i samsvar med lovgivningen i Belgia, som regulerer loven gjelder avtalen uten hensyn til dens lovkonfliktbestemmelser.

Vår unnlatelse av å håndheve noen rett eller bestemmelse i disse vilkårene vil ikke bli ansett som et frafall av disse rettighetene. Hvis noen av bestemmelsene i disse vilkårene anses som ugyldige eller ikke kan håndheves av en domstol, vil de gjenværende bestemmelsene i disse vilkårene forbli i kraft. Disse vilkårene utgjør hele avtalen mellom oss om vår tjeneste og erstatter og erstatter eventuelle tidligere avtaler vi måtte ha hatt mellom oss om tjenesten.

 1. Endringer i tjenesten

Vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake eller endre tjenesten vår, og enhver tjeneste eller materiale vi tilbyr via tjenesten, etter eget skjønn uten forvarsel. Vi kan ikke holdes ansvarlige av en eller annen grunn at hele eller deler av tjenesten ikke er tilgjengelig når som helst eller i noen periode. Fra tid til annen kan vi begrense tilgangen til noen deler av tjenesten, eller hele tjenesten, til brukere, inkludert registrerte brukere.

 1. Endringer Til Vilkår

Vi kan når som helst endre vilkårene ved å legge ut de endrede vilkårene på dette nettstedet. Det er ditt ansvar å gjennomgå disse vilkårene med jevne mellomrom.

Din fortsatte bruk av plattformen etter innleggelse av reviderte vilkår betyr at du godtar og godtar endringene. Det forventes at du sjekker denne siden ofte, slik at du er klar over eventuelle endringer, siden de er bindende for deg.

Ved å fortsette å få tilgang til eller bruke tjenesten vår etter at eventuelle revisjoner trer i kraft, godtar du å være bundet av de reviderte vilkårene. Hvis du ikke godtar de nye vilkårene, er du ikke lenger autorisert til å bruke tjenesten.

 1. Frafall Og Separasjonsevne

Ingen fraskrivelse fra selskapets side av noen vilkår eller betingelser som er angitt i vilkårene, skal anses som en ytterligere eller vedvarende fraskrivelse av en slik periode eller tilstand eller et frafall av andre vilkår eller betingelser, og enhver unnlatelse av selskapet å hevde en rett eller bestemmelse under vilkårene skal ikke utgjøre et frafall av slik rett eller bestemmelse.

Hvis noen bestemmelser i vilkårene anses av en domstol eller annen domstol med kompetent jurisdiksjon som ugyldige, ulovlige eller ikke kan håndheves av en eller annen grunn, skal slik bestemmelse elimineres eller begrenses til et minimum slik at de gjenværende bestemmelsene i vilkårene vil fortsette i sin helhet kraft og effekt.

 1. Bekreftelse

VED Å BRUKE TJENESTE ELLER ANDRE TJENESTER SOM LEVERES AV OSS, ERKJENNER DU AT DU HAR LES Disse VILKÅRENE FOR TJENESTEN OG SAMTYKKER Å BINNES AV DEM.

 1. Kontakt oss

Send tilbakemelding, kommentarer og forespørsler om teknisk støtte via e-post: info@taxitoairportservice.com.

Vi kan endre vilkårene fra tid til annen. Du blir bedt om å sjekke vilkårene for å vurdere eventuelle endringer som gjelder for deg og / eller passasjerer.

Din bestilling på nettstedet vårt er betinget av at du godtar vilkårene. Du kan ikke fortsette med bestillingen din hvis du ikke er enig med noen del av dem.

Hvis du har spørsmål, er du velkommen til å kontakte oss.

 1. Pris og betaling

Betalingsmåter.

 1. Sikker betaling på nettet.
  Du betaler et transaksjonsgebyr i tillegg til taxiprisen:
  4% hvis du bestemmer deg for å bruke STRIPE med kreditt- eller debetkortet ditt.
  5% hvis du bestemmer deg for å bruke PAYPAL.

Vi er ikke ansvarlige for mislykkede turer hvis detaljene du gir oss i bestillingen din er feil.

Ansvarsbegrensning
I tilfelle problemer er vi forsikret som et offisielt taxitransportselskap

Kansellering
Du kan kansellere bookingen gratis inntil 48 timer før hentetiden.
Under 48 timer før hentetiden har du ikke rett til refusjon.

VELDIG VIKTIG

 • Forsikre deg om at telefonen er slått på når du henter den, slik at vi kan kontakte deg om nødvendig.
 • Bestillingen din inkluderer 15 minutters ventetid - eller 60 minutter fra reell flytid hvis hentestedet ditt er på en flyplass.
 • Ekstra ekstra ventetid belastes 10 euro for hver gruppe på 15 minutter.
 • Sørg for at du gir nok tid til å komme til destinasjonen. Våre estimerte reisetider tar ikke hensyn til trafikkforholdene og andre uforutsette omstendigheter

 

nb_NONorwegian