Zasady i warunki

ZASADY I WARUNKI

Ostatnia aktualizacja: 2020-03-26

 1. Wprowadzenie

Witamy w Taksówka na lotnisko!

Niniejsze Warunki świadczenia usług („Warunki”, „Warunki świadczenia usług”) regulują korzystanie z naszej witryny internetowej pod adresem https://taxitoairportservice.com/ (łącznie lub indywidualnie „Usługa”) obsługiwana przez Taksówką na lotnisko.

Nasza Polityka prywatności reguluje również korzystanie z naszej Usługi i wyjaśnia, w jaki sposób zbieramy, chronimy i ujawniamy informacje wynikające z korzystania z naszych stron internetowych.

Twoja umowa z nami obejmuje niniejsze Warunki i naszą Politykę prywatności („Umowy”). Potwierdzasz, że przeczytałeś i zrozumiałeś Umowy i zgadzasz się na ich związanie.

Jeśli nie zgadzasz się z (lub nie możesz przestrzegać) Umów, nie możesz korzystać z Usługi, ale poinformuj nas o tym, wysyłając wiadomość e-mail info@taxitoairportservice.com więc możemy spróbować znaleźć rozwiązanie. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które chcą uzyskać dostęp do Usługi lub z niej korzystać.

 1. Komunikacja

Korzystając z naszej Usługi, zgadzasz się na subskrypcję biuletynów, materiałów marketingowych lub promocyjnych oraz innych informacji, które możemy wysyłać. Możesz jednak zrezygnować z otrzymywania niektórych lub wszystkich tych wiadomości od nas, klikając łącze rezygnacji z subskrypcji lub wysyłając wiadomość e-mail na adres info@taxitoairportservice.com.

 1. Zakupy

Jeśli chcesz kupić dowolny produkt lub usługę udostępnioną za pośrednictwem Usługi („Zakup”), możesz zostać poproszony o podanie pewnych informacji związanych z Zakupem, w tym między innymi numeru karty kredytowej lub debetowej, daty wygaśnięcia karty , Twój adres rozliczeniowy i informacje o wysyłce.

Oświadczasz i gwarantujesz, że: (i) masz prawo do korzystania z dowolnej karty (kart) lub innych metod płatności w związku z jakimkolwiek Zakupem; oraz że (ii) informacje, które nam przekazujesz, są prawdziwe, poprawne i kompletne.

Możemy korzystać z usług stron trzecich w celu ułatwienia płatności i realizacji Zakupów. Przesyłając swoje dane, udzielasz nam prawa do przekazywania informacji tym stronom trzecim, zgodnie z naszą Polityką prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy lub anulowania zamówienia w dowolnym momencie z powodów, w tym między innymi z powodu dostępności produktu lub usługi, błędów w opisie lub cenie produktu lub usługi, błędu w zamówieniu lub z innych powodów.

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia lub anulowania zamówienia, jeśli podejrzewa się oszustwo lub nieautoryzowaną lub nielegalną transakcję.

 1. Konkursy, loterie i promocje

Wszelkie konkursy, loterie lub inne promocje (łącznie „Promocje”) udostępniane za pośrednictwem Usługi mogą podlegać zasadom odrębnym od niniejszych Warunków świadczenia usług. Jeśli bierzesz udział w jakichkolwiek promocjach, zapoznaj się z obowiązującymi zasadami oraz naszą Polityką prywatności. Jeśli zasady Promocji są sprzeczne z niniejszymi Warunkami świadczenia usług, zastosowanie mają zasady Promocji.

 1. Zwroty kosztów

Refundujemy wszystkie rezerwacje anulowane na 48 godzin przed godziną odlotu.

Brak pokazu
W przypadku odbioru poza lotniskiem, jeśli kierowca czeka dłużej niż 15 minut, a Ty jesteś nieobecny w miejscu odbioru i/lub nie odpowiadasz na telefon, może to spowodować, że rezerwacja zostanie oznaczona jako niestawienie się i w tym przypadku nie zostanie przyznany żaden zwrot pieniędzy sprawa.
W przypadku odbiorów z lotnisk, jeśli kierowca czeka dłużej niż 60 minut, a Ty jesteś nieobecny w miejscu odbioru i/lub nie odpowiadasz na telefon, może to spowodować, że rezerwacja zostanie oznaczona jako niestawienie się i w tym przypadku nie zostanie przyznany żaden zwrot pieniędzy .

 1. Zawartość

Treści znalezione w tej Usłudze lub za jej pośrednictwem są własnością Taxi na lotnisko lub są wykorzystywane za zgodą. Użytkownik nie może rozpowszechniać, modyfikować, przesyłać, ponownie wykorzystywać, pobierać, ponownie publikować, kopiować ani wykorzystywać wspomnianej Treści, w całości lub w części, w celach komercyjnych lub dla osobistych korzyści, bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody od nas.

 1. Zabronione zastosowania

Możesz korzystać z Usługi wyłącznie w celach zgodnych z prawem i zgodnie z Warunkami. Zgadzasz się nie korzystać z Usługi:

0,1. W jakikolwiek sposób, który narusza jakiekolwiek obowiązujące krajowe lub międzynarodowe prawo lub przepisy.

0,2. W celu wykorzystywania, krzywdzenia lub usiłowania wykorzystywania lub krzywdzenia nieletnich w jakikolwiek sposób poprzez narażanie ich na nieodpowiednie treści lub w inny sposób.

0.3. Aby przesyłać lub zlecać wysyłanie jakichkolwiek materiałów reklamowych lub promocyjnych, w tym „wiadomości-śmieci”, „łańcuszków”, „spamu” lub innych podobnych zachęt.

0,4. Podszywać się lub próbować podszywać się pod Firmę, pracownika Firmy, innego użytkownika lub jakąkolwiek inną osobę lub podmiot.

0.5. W jakikolwiek sposób, który narusza prawa innych osób lub jest w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem, grożący, oszukańczy lub szkodliwy, lub w związku z jakimkolwiek bezprawnym, nielegalnym, oszukańczym lub szkodliwym celem lub działaniem.

0.6. Angażowanie się w jakiekolwiek inne postępowanie, które ogranicza lub utrudnia komukolwiek korzystanie lub czerpanie przyjemności z Usługi lub które, zgodnie z naszymi ustaleniami, może zaszkodzić lub urazić Firmę lub użytkowników Usługi lub narazić ich na odpowiedzialność.

Ponadto zgadzasz się nie:

0,1. Korzystać z Usługi w jakikolwiek sposób, który mógłby wyłączyć, przeciążyć, uszkodzić lub osłabić Usługę lub zakłócić korzystanie z Usługi przez inne osoby, w tym ich zdolność do angażowania się w działania w czasie rzeczywistym za pośrednictwem Usługi.

0,2. Używać dowolnego robota, pająka lub innego automatycznego urządzenia, procesu lub środków w celu uzyskania dostępu do Usługi w dowolnym celu, w tym monitorowania lub kopiowania jakichkolwiek materiałów w Usłudze.

0.3. Skorzystaj z dowolnego procesu ręcznego, aby monitorować lub kopiować jakiekolwiek materiały w Usłudze lub w jakimkolwiek innym nieautoryzowanym celu bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

0,4. Korzystaj z dowolnego urządzenia, oprogramowania lub procedury, która zakłóca prawidłowe działanie Usługi.

0.5. Wprowadzaj wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby logiczne lub inne materiały, które są złośliwe lub technologicznie szkodliwe.

0.6. Próbować uzyskać nieautoryzowanego dostępu, zakłócać, uszkadzać lub zakłócać jakiekolwiek części Usługi, serwer, na którym przechowywana jest Usługa, lub dowolny serwer, komputer lub bazę danych połączonych z Usługą.

0,7. Usługa ataku polegająca na ataku typu „odmowa usługi” lub rozproszonym ataku typu „odmowa usługi”.

0,8. Podejmij wszelkie działania, które mogą uszkodzić lub zafałszować ocenę Firmy.

0.9. W przeciwnym razie spróbuj zakłócić prawidłowe działanie Usługi.

 1. Analityka

Możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi.

 1. Zakaz używania przez nieletnich

Usługa jest przeznaczona wyłącznie do uzyskiwania dostępu i użytkowania przez osoby w wieku co najmniej osiemnastu (18) lat. Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, gwarantujesz i oświadczasz, że masz co najmniej osiemnaście (18) lat oraz pełne upoważnienie, prawo i zdolność do zawarcia niniejszej umowy oraz przestrzegania wszystkich warunków i postanowień. Jeśli nie masz co najmniej osiemnastu (18) lat, nie możesz zarówno uzyskiwać dostępu, jak i korzystać z Usługi.

 1. Konta

Tworząc u nas konto, gwarantujesz, że masz ukończone 18 lat, a informacje, które nam przekazujesz, są przez cały czas dokładne, kompletne i aktualne. Niedokładne, niekompletne lub nieaktualne informacje mogą spowodować natychmiastowe zamknięcie Twojego konta w Usłudze.

Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego konta i hasła, w tym między innymi za ograniczenie dostępu do swojego komputera i / lub konta. Zgadzasz się przyjąć odpowiedzialność za wszelkie działania lub działania, które mają miejsce na Twoim koncie i / lub haśle, niezależnie od tego, czy Twoje hasło jest związane z naszą Usługą, czy usługą strony trzeciej. Musisz nas natychmiast powiadomić, gdy dowiesz się o jakimkolwiek naruszeniu bezpieczeństwa lub nieautoryzowanym użyciu Twojego konta.

Nie możesz używać jako nazwy użytkownika nazwy innej osoby lub podmiotu lub nazwy lub znaku towarowego, który nie jest prawnie dostępny do użytku, który podlega jakimkolwiek prawom innej osoby lub podmiotu innego niż Ty, bez odpowiedniego upoważnienia. Nie możesz używać jako nazwy użytkownika żadnej nazwy, która jest obraźliwa, wulgarna lub obsceniczna.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług, zamykania kont, usuwania lub edytowania treści lub anulowania zamówień według naszego wyłącznego uznania.

 1. Własność intelektualna

Usługa i jej oryginalna zawartość (z wyłączeniem Treści dostarczanych przez użytkowników), funkcje i funkcjonalność są i pozostaną wyłączną własnością Taxi to Airport oraz jej licencjodawców. Usługa jest chroniona prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami krajów i innych krajów. Nasze znaki towarowe nie mogą być używane w połączeniu z jakimkolwiek produktem lub usługą bez uprzedniej pisemnej zgody Taxi to Airport.

 1. Polityka praw autorskich

Szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób. Naszą zasadą jest reagowanie na wszelkie roszczenia, że Treść opublikowana w Serwisie narusza prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej („Naruszenie”) jakiejkolwiek osoby lub podmiotu.

Jeśli jesteś właścicielem praw autorskich lub masz upoważnienie w jego imieniu i uważasz, że dzieło chronione prawem autorskim zostało skopiowane w sposób, który stanowi naruszenie praw autorskich, prześlij swoje roszczenie pocztą elektroniczną na adres info@taxitoairportservice.com, wpisując wiersz tematu: „ Naruszenie praw autorskich” i umieść w swoim roszczeniu szczegółowy opis domniemanego naruszenia, jak opisano poniżej, w sekcji „Informacja i procedura dotycząca roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich”

Możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkody (w tym koszty i honoraria prawników) za wprowadzenie w błąd lub roszczenia w złej wierze dotyczące naruszenia jakichkolwiek Treści znalezionych w Usłudze i / lub za jej pośrednictwem w zakresie Twoich praw autorskich.

 1. Zawiadomienie DMCA i procedura roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich

Możesz przesłać powiadomienie zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act (DMCA), przekazując naszemu agentowi ds. Praw autorskich następujące informacje na piśmie (szczegółowe informacje można znaleźć w 17 USC 512 (c) (3)):

0,1. Elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich;

0,2. opis dzieła chronionego prawem autorskim, które Twoim zdaniem zostało naruszone, w tym adres URL (tj. adres strony internetowej) lokalizacji, w której istnieje dzieło chronione prawem autorskim lub kopia dzieła chronionego prawem autorskim;

0.3. Identyfikacja adresu URL lub innej określonej lokalizacji w Usłudze, w której znajduje się materiał, który Twoim zdaniem narusza prawa autorskie;

0,4. Twój adres, numer telefonu i adres e-mail;

0.5. Oświadczenie, że masz w dobrej wierze przekonanie, że sporne użycie nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo;

0.6. Oświadczenie, złożone pod groźbą krzywoprzysięstwa, że powyższe informacje w zawiadomieniu są dokładne i że jesteś właścicielem praw autorskich lub jesteś upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

Możesz skontaktować się z naszym agentem ds. Praw autorskich pod adresem info@taxitoairportservice.com.

 1. Zgłaszanie błędów i opinie

Możesz przekazać nam bezpośrednio na adres info@taxitoairportservice.com lub za pośrednictwem witryn i narzędzi stron trzecich informacje i opinie dotyczące błędów, sugestii dotyczących ulepszeń, pomysłów, problemów, skarg i innych kwestii związanych z naszą Usługą („Opinie”). Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że: (i) nie będziesz zachowywać, nabywać ani dochodzić żadnych praw własności intelektualnej lub innych praw, tytułów lub udziałów dotyczących Informacji Zwrotnych; (ii) Firma mogła opracować pomysły podobne do Informacji Zwrotnych; (iii) Opinia nie zawiera informacji poufnych ani informacji zastrzeżonych pochodzących od Ciebie lub jakiejkolwiek strony trzeciej oraz (iv) Firma nie jest zobowiązana do zachowania poufności w odniesieniu do Opinii. W przypadku, gdy przeniesienie własności Opinii nie jest możliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa, przyznajesz Firmie i jej podmiotom stowarzyszonym wyłączne, zbywalne, nieodwołalne, bezpłatne, podlegające podlicencjonowaniu, nieograniczone i wieczyste prawo do użytkowania (w tym kopiować, modyfikować, tworzyć dzieła pochodne, publikować, rozpowszechniać i komercjalizować) Informacje zwrotne w dowolny sposób i w dowolnym celu.

 1. Łącza do innych witryn internetowych

Nasza Usługa może zawierać linki do stron internetowych lub usług stron trzecich, które nie są własnością ani nie są kontrolowane przez Taxi to Airport.

Taxi to Airport nie ma kontroli nad treścią, polityką prywatności ani praktykami stron internetowych lub usług stron trzecich i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Nie gwarantujemy ofert żadnego z tych podmiotów/osób fizycznych ani ich stron internetowych.

Na przykład przedstawione Warunki korzystania z usługi zostały utworzone za pomocą PolicyMaker.io, bezpłatna aplikacja internetowa do generowania wysokiej jakości dokumentów prawnych. Polityk Generator warunków online to łatwe w użyciu bezpłatne narzędzie do tworzenia doskonałych szablonów warunków świadczenia usług dla witryny internetowej, bloga, sklepu internetowego lub aplikacji.

UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE FIRMA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY LUB STRATY SPOWODOWANE LUB RZEKĄ, ŻE SPOWODOWANE LUB W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z TAKICH TREŚCI, TOWARÓW LUB USŁUG DOSTĘPNYCH LUB W ZWIĄZKU Z NIMI. ZA POŚREDNICTWEM TAKICH WITRYN LUB USŁUG OSÓB TRZECICH.

ZASADNICZE ZALECAMY PRZECZYTANIE WARUNKÓW USŁUGI I POLITYKI PRYWATNOŚCI WSZELKICH WITRYN INTERNETOWYCH LUB USŁUG OSÓB TRZECICH, KTÓRE ODWIEDZASZ.

 1. Wyłączenie gwarancji

USŁUGI TE SĄ ŚWIADCZONE PRZEZ FIRMĘ W STANIE „TAK JAK JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. FIRMA NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W ODNIESIENIU DO DZIAŁANIA ICH USŁUG LUB INFORMACJI, TREŚCI LUB MATERIAŁÓW W NICH ZAWARTYCH. UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTA Z TYCH USŁUG, ICH TREŚCI ORAZ WSZELKICH USŁUG LUB ELEMENTÓW UZYSKANYCH OD NAS ODBYWA SIĘ NA WŁASNE RYZYKO.

ANI FIRMA ANI ŻADNA OSOBA POWIĄZANA Z FIRMĄ NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ANI OŚWIADCZEŃ W ODNIESIENIU DO KOMPLETNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA, NIEZAWODNOŚCI, JAKOŚCI, DOKŁADNOŚCI LUB DOSTĘPNOŚCI USŁUG. NIE OGRANICZAJĄC POWYŻSZEGO, ANI SPÓŁKA ANI ŻADNA ZWIĄZANA Z FIRMĄ NIE OŚWIADCZA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE USŁUGI, ICH TREŚĆ LUB JAKIEKOLWIEK USŁUGI LUB ELEMENTY UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM USŁUG BĘDĄ DOKŁADNE, NIEZAWODNE, BEZBŁĘDNE LUB BĘDĄ JEDNOLITE , ŻE USŁUGI LUB SERWER, KTÓRY JEST UDOSTĘPNIANY, SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW LUB ŻE USŁUGI LUB JAKIEKOLWIEK USŁUGI LUB ELEMENTY UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM USŁUG SPEŁNIĄ TWOJE POTRZEBY LUB OCZEKIWANIA.

FIRMA NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH LUB INNYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZANIA PRAW I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

POWYŻSZE NIE WPŁYWA NA ŻADNE GWARANCJE, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYKLUCZAĆ ANI OGRANICZYĆ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.

 1. Ograniczenie odpowiedzialności

Z WYJĄTKIEM ZABRONIONYCH PRZEZ PRAWO, UZNAJESZ, ŻE NAS I NASZYCH DYREKTORÓW, DYREKTORÓW, PRACOWNIKÓW I PRZEDSTAWICIELÓW NIE BĘDZIE SZKODLIWY ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, KARNE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE SZKODY, JEDNAK POWSTAJĄ (W TYM PRAWNIKÓW I WSZYSTKICH SPORU I ARBITRAŻU LUB POSTĘPU LUB ODWOŁAWCZEGO, JEŚLI JEST, NIEZALEŻNIE OD POSTĘPOWANIA LUB ARBITRAŻU), BEZ WZGLĘDU NA UMOWĘ, ZANIEDBANIE LUB INNE NIEPRAWIDŁOWE POSTĘPOWANIE LUB WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, W TYM MIĘDZY INNYMI WSZELKIE ROSZCZENIA Z TYTUŁU USZKODZEŃ CIAŁA LUB USZKODZENIA MIENIA WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY ORAZ NARUSZENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA JAKICHKOLWIEK PRAW, STATUTÓW, PRZEPISÓW LUB REGULAMINU FEDERALNEGO, STANOWEGO LUB LOKALNEGO, NAWET SZKODA. Z WYJĄTKIEM ZABRONIONYCH PRZEZ PRAWO, JEŚLI JEST ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI, BĘDZIE OGRANICZONA DO KWOTY ZAPŁACONEJ ZA PRODUKTY I/LUB USŁUGI I W ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDĄ WYKONYWANE SZKODY WTÓRNE. NIEKTÓRE PAŃSTWA NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE SZKÓD KARNYCH, PRZYPADKOWYCH LUB WYNIKOWYCH, WIĘC WCZEŚNIEJSZE OGRANICZENIE LUB WYKLUCZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.

 1. Zakończenie

Możemy zamknąć lub zawiesić Twoje konto i zablokować dostęp do Usługi natychmiast, bez wcześniejszego powiadomienia lub odpowiedzialności, według naszego wyłącznego uznania, z dowolnego powodu i bez ograniczeń, w tym między innymi naruszenia Warunków.

Jeśli chcesz zamknąć swoje konto, możesz po prostu zaprzestać korzystania z Usługi.

Wszystkie postanowienia Warunków, które ze względu na swój charakter powinny pozostać w mocy po rozwiązaniu, w tym między innymi postanowienia dotyczące własności, zrzeczenia się odpowiedzialności z tytułu gwarancji, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności.

 1. Rządząca Prawo

Niniejsze Warunki podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem belgijskim, które ma zastosowanie do umowy bez względu na przepisy kolizyjne.

Nasze niewykonanie jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie będzie uważane za zrzeczenie się tych praw. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w mocy. Niniejsze Warunki stanowią całość umowy między nami dotyczącej naszej Usługi i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, które mogliśmy mieć między nami w zakresie Usługi.

 1. Zmiany w usłudze

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany naszej Usługi oraz wszelkich usług lub materiałów, które dostarczamy za pośrednictwem Usługi, według naszego wyłącznego uznania bez powiadomienia. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu całość lub część Usługi jest niedostępna w dowolnym momencie lub przez dowolny okres. Od czasu do czasu możemy ograniczyć dostęp do niektórych części Usługi lub całej Usługi dla użytkowników, w tym zarejestrowanych użytkowników.

 1. Poprawki Do Warunki

Możemy zmienić Warunki w dowolnym momencie, publikując zmienione warunki na tej stronie. Twoim obowiązkiem jest okresowe przeglądanie niniejszych Warunków.

Dalsze korzystanie z Platformy po opublikowaniu zmienionych Warunków oznacza, że akceptujesz i zgadzasz się na zmiany. Oczekuje się, że będziesz często sprawdzać tę stronę, abyś był świadomy wszelkich zmian, ponieważ są one dla Ciebie wiążące.

Kontynuując dostęp do naszej Usługi lub korzystanie z niej po wejściu w życie jakichkolwiek zmian, zgadzasz się na przestrzeganie zmienionych warunków. Jeśli nie zgadzasz się na nowe warunki, nie masz już uprawnień do korzystania z Usługi.

 1. Zrzeczenie się I Rozdzielność postanowień

Żadne zrzeczenie się przez Firmę któregokolwiek warunku lub warunku określonego w Warunkach nie będzie uważane za dalsze lub ciągłe zrzeczenie się takiego warunku lub warunku lub zrzeczenie się jakiegokolwiek innego warunku lub warunku, a jakiekolwiek zaniechanie Spółki w dochodzeniu prawa lub postanowienia na mocy Warunków będzie nie stanowią zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Warunków zostanie uznane przez sąd lub inny trybunał właściwej jurysdykcji za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, takie postanowienie zostanie usunięte lub ograniczone do minimalnego zakresu, tak aby pozostałe postanowienia Warunków były kontynuowane w całości siła i efekt.

 1. Potwierdzenie

KORZYSTAJĄC Z USŁUG LUB INNYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ NAS UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE PRZECZYTAŁ NINIEJSZE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG I ZGADZA SIĘ, ŻE JESTEŚ Z NIM Wiązany.

 1. Skontaktuj się z nami

Prosimy o przesyłanie opinii, komentarzy i próśb o pomoc techniczną pocztą elektroniczną: info@taxitoairportservice.com.

Od czasu do czasu możemy zmieniać Warunki. Prosimy o zapoznanie się z naszymi warunkami i postanowieniami w celu rozważenia wszelkich zmian, które mają zastosowanie do Ciebie i / lub dowolnego pasażera.

Twoja rezerwacja na naszej stronie jest uwarunkowana akceptacją Warunków. Nie możesz kontynuować rezerwacji, jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek jej częścią.

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami.

 1. Cena i płatność

Środki płatnicze.

 1. Bezpieczna płatność online.
  Oprócz opłaty za przejazd taksówką zapłacisz również opłatę transakcyjną:
  4%, jeśli zdecydujesz się używać STRIPE z kartą kredytową lub debetową.
  5%, jeśli zdecydujesz się skorzystać z PAYPAL.

Nie odpowiadamy za nieudane przejazdy, jeśli dane podane w rezerwacji są nieprawidłowe.

Ograniczenie odpowiedzialności
W przypadku jakichkolwiek problemów jesteśmy ubezpieczeni jako oficjalna firma przewozowa

Anulowanie
Możesz anulować rezerwację bezpłatnie do 48 godzin przed czasem odbioru.
Poniżej 48 godzin przed czasem odbioru nie masz prawa do zwrotu pieniędzy.

BARDZO WAŻNE

 • Upewnij się, że Twój telefon jest włączony w momencie odbioru, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować w razie potrzeby.
 • Twoja rezerwacja obejmuje 15 minut czasu oczekiwania - lub 60 minut od rzeczywistego czasu lądowania, jeśli punkt odbioru znajduje się na lotnisku.
 • Każdy dodatkowy czas oczekiwania będzie obciążony opłatą w wysokości 10 euro za każdą grupę 15 minut.
 • Upewnij się, że masz wystarczająco dużo czasu, aby dotrzeć do celu. Nasze szacunkowe czasy podróży nie uwzględniają warunków drogowych ani innych nieprzewidzianych okoliczności

 

pl_PLPolish