Villkor

VILLKOR

Senast uppdaterad: 2020-03-26

 1. Introduktion

Välkommen till Taxi till flygplatsen!

Dessa användarvillkor ("villkor", "användarvillkor") reglerar din användning av vår webbplats på https://taxitoairportservice.com/ (tillsammans eller individuellt "Service") som drivs av Taxi till flygplatsen.

Vår integritetspolicy reglerar också din användning av vår tjänst och förklarar hur vi samlar in, skyddar och avslöjar information som är resultatet av din användning av våra webbsidor.

Ditt avtal med oss inkluderar dessa villkor och vår integritetspolicy ("avtal"). Du bekräftar att du har läst och förstått avtal och samtycker till att vara bunden av dem.

Om du inte håller med (eller inte kan följa) avtal kan du inte använda tjänsten, men meddela oss genom att maila info@taxitoairportservice.com så att vi kan försöka hitta en lösning. Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och andra som vill komma åt eller använda tjänsten.

 1. Kommunikation

Genom att använda vår tjänst samtycker du till att prenumerera på nyhetsbrev, marknadsförings- eller marknadsföringsmaterial och annan information som vi kan skicka. Du kan dock välja att inte ta emot någon eller alla dessa meddelanden från oss genom att följa länken för att avsluta prenumerationen eller genom att skicka e-post till info@taxitoairportservice.com.

 1. Inköp

Om du vill köpa en produkt eller tjänst som görs tillgänglig via tjänsten ("köp") kan du bli ombedd att tillhandahålla viss information som är relevant för ditt köp inklusive, men inte begränsat till, ditt kredit- eller betalkortsnummer, utgångsdatumet för ditt kort , din faktureringsadress och din leveransinformation.

Du intygar och garanterar att: (i) du har laglig rätt att använda alla kort eller andra betalningsmetoder i samband med ett köp; och att (ii) den information du tillhandahåller oss är sant, korrekt och fullständig.

Vi kan använda användningen av tjänster från tredje part för att underlätta betalning och slutförande av inköp. Genom att skicka din information ger du oss rätten att tillhandahålla informationen till dessa tredje parter i enlighet med vår integritetspolicy.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst vägra eller annullera din beställning av skäl inklusive men inte begränsat till tillgänglighet av produkter eller tjänster, fel i beskrivningen eller priset på produkten eller tjänsten, fel i din beställning eller av andra skäl.

Vi förbehåller oss rätten att vägra eller avbryta din beställning om bedrägeri eller obehörig eller olaglig transaktion misstänks.

 1. Tävlingar, tävlingar och kampanjer

Alla tävlingar, tävlingar eller andra kampanjer (tillsammans, "Kampanjer") som görs tillgängliga via tjänsten kan regleras av regler som är skilda från dessa användarvillkor. Om du deltar i några kampanjer, läs igenom tillämpliga regler samt vår integritetspolicy. Om reglerna för en kampanj strider mot dessa användarvillkor gäller kampanjreglerna.

 1. Återbetalningar

Vi utfärdar återbetalningar för alla bokningar som annulleras 48 timmar före avgångstiden.

Icke infinnande
För hämtning utanför flygplatser om föraren väntar i mer än 15 minuter och du är frånvarande från upphämtningsplatsen, och/eller inte svarar på din telefon, kan detta leda till att bokningen markeras som utebliven och ingen återbetalning kommer att utfärdas i denna fall.
För hämtning från flygplatserna om föraren väntar i mer än 60 minuter och du är frånvarande från upphämtningsplatsen och/eller inte svarar på din telefon kan detta leda till att bokningen markeras som utebliven och ingen återbetalning kommer att utfärdas i detta fall .

 1. Innehåll

Innehållet som finns på eller genom denna tjänst tillhör Taxi till flygplatsen eller används med tillstånd. Du får inte distribuera, ändra, överföra, återanvända, ladda ner, repostera, kopiera eller använda innehållet, helt eller delvis, för kommersiella ändamål eller för egen vinning, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss.

 1. Förbjudna användningar

Du får endast använda tjänsten för lagliga ändamål och i enlighet med villkoren. Du samtycker till att inte använda tjänsten:

0,1. På något sätt som bryter mot tillämplig nationell eller internationell lag eller reglering.

0,2. För att utnyttja, skada eller försöka utnyttja eller skada minderåriga på något sätt genom att utsätta dem för olämpligt innehåll eller på annat sätt.

0,3. För att överföra eller skaffa sändning av reklam- eller reklammaterial, inklusive "skräppost", "kedjebrev", "skräppost" eller någon annan liknande uppmaning.

0,4. Att imitera eller försöka imitera företag, en företagsanställd, en annan användare eller någon annan person eller enhet.

0,5. På något sätt som kränker andras rättigheter eller på något sätt är olagligt, hotande, bedrägligt eller skadligt eller i samband med något olagligt, olagligt, bedrägligt eller skadligt syfte eller aktivitet.

0,6. Att delta i något annat beteende som begränsar eller hämmar någons användning eller åtnjutande av tjänsten, eller som, som vi bestämmer, kan skada eller förolämpa företag eller användare av tjänsten eller utsätta dem för ansvar.

Dessutom godkänner du att inte:

0,1. Använd Tjänsten på något sätt som kan inaktivera, överbelasta, skada eller försämra Tjänsten eller störa någon annan parts användning av Tjänsten, inklusive deras förmåga att delta i realtidsaktiviteter genom Tjänsten.

0,2. Använd vilken robot, spindel eller annan automatisk enhet som helst, process eller medel för att komma åt tjänsten för något ändamål, inklusive övervakning eller kopiering av allt material på tjänsten.

0,3. Använd någon manuell process för att övervaka eller kopiera materialet på tjänsten eller för något annat obehörigt ändamål utan vårt föregående skriftliga medgivande.

0,4. Använd vilken enhet, programvara eller rutin som helst som stör tjänsten.

0,5. Presentera virus, trojanska hästar, maskar, logiska bomber eller annat material som är skadligt eller tekniskt skadligt.

0,6. Försök att få obehörig åtkomst till, störa, skada eller störa delar av Tjänsten, servern där Tjänsten är lagrad eller någon server, dator eller databas som är ansluten till Tjänsten.

0,7. Attack Service via en denial-of-service attack eller en distribuerad denial-of-service attack.

0,8. Vidta alla åtgärder som kan skada eller förfalska företagets betyg.

0,9. Försök annars att störa tjänsten korrekt.

 1. Analytics

Vi kan använda tredjepartsleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst.

 1. Ingen användning av minderåriga

Tjänsten är endast avsedd för åtkomst och användning av personer som är minst arton (18) år gamla. Genom att komma åt eller använda Tjänsten garanterar och intygar att du är minst arton (18) år och med full auktoritet, rätt och kapacitet att ingå detta avtal och följa alla villkor och villkor i Villkoren. Om du inte är minst arton (18) år är det förbjudet för dig att komma åt och använda tjänsten.

 1. Konton

När du skapar ett konto hos oss garanterar du att du är över 18 år och att informationen du ger oss är korrekt, fullständig och aktuell hela tiden. Felaktig, ofullständig eller föråldrad information kan leda till att ditt konto omedelbart avslutas på tjänsten.

Du är ansvarig för att sekretessen för ditt konto och lösenord hålls, inklusive men inte begränsat till begränsningen av åtkomst till din dator och / eller ditt konto. Du samtycker till att acceptera ansvar för alla aktiviteter eller åtgärder som sker under ditt konto och / eller lösenord, oavsett om ditt lösenord finns med vår tjänst eller en tredje partstjänst. Du måste meddela oss omedelbart när du blir medveten om säkerhetsbrott eller obehörig användning av ditt konto.

Du får inte använda som användarnamn namnet på en annan person eller enhet eller som inte är lagligt tillgängligt för användning, ett namn eller varumärke som är föremål för några andra personers eller enheters rättigheter än dig utan lämpligt tillstånd. Du får inte använda något användarnamn som är stötande, vulgärt eller obscent.

Vi förbehåller oss rätten att vägra service, avsluta konton, ta bort eller redigera innehåll eller avbryta beställningar efter eget gottfinnande.

 1. Immateriella rättigheter

Tjänsten och dess ursprungliga innehåll (exklusive innehåll som tillhandahålls av användare), funktioner och funktioner är och förblir den exklusiva egendomen för Taxi till flygplatsen och dess licensgivare. Tjänsten är skyddad av upphovsrätt, varumärken och andra lagar i och utlandet. Våra varumärken får inte användas i samband med någon produkt eller tjänst utan skriftligt tillstånd från Taxi till flygplatsen.

 1. Copyright policy

Vi respekterar andras immateriella rättigheter. Det är vår policy att svara på alla påståenden om att innehåll som publiceras på tjänsten bryter mot upphovsrätten eller andra immateriella rättigheter ("intrång") för någon person eller enhet.

Om du är upphovsrättsinnehavare eller är auktoriserad för en, och du tror att det upphovsrättsskyddade arbetet har kopierats på ett sätt som utgör upphovsrättsintrång, vänligen skicka in ditt anspråk via e-post till info@taxitoairportservice.com, med ämnesraden: “ Upphovsrättsintrång ”och inkludera i ditt anspråk en detaljerad beskrivning av den påstådda överträdelsen som beskrivs nedan, under” DMCA-meddelande och förfarande för anspråk på upphovsrättsintrång ”

Du kan hållas ansvarig för skador (inklusive kostnader och advokatavgifter) för felaktig framställning eller otillbörliga påståenden om intrång i innehåll som finns på och / eller genom tjänsten i din upphovsrätt.

 1. DMCA-meddelande och förfarande för anspråk på upphovsrättsintrång

Du kan skicka en anmälan enligt Digital Millennium Copyright Act (DMCA) genom att förse vår upphovsrättsagent med följande information skriftligen (se 17 USC 512 (c) (3) för mer information):

0,1. En elektronisk eller fysisk signatur av den person som är auktoriserad att handla på upphovsrättsinnehavarens vägnar;

0,2. en beskrivning av det upphovsrättsskyddade arbetet som du hävdar har överträtt, inklusive URL (dvs. webbadress) till den plats där det upphovsrättsskyddade verket finns eller en kopia av det upphovsrättsskyddade verket;

0,3. Identifiering av URL eller annan specifik plats på tjänsten där det material som du hävdar bryter mot finns;

0,4. Din adress, telefonnummer och e-postadress;

0,5. Ett uttalande från dig om att du tror i god tro att den omtvistade användningen inte är auktoriserad av upphovsrättsinnehavaren, dess agent eller lagen;

0,6. Ett uttalande från dig, med påföljd av mened, att ovanstående information i ditt meddelande är korrekt och att du är upphovsrättsinnehavaren eller bemyndigad att agera på upphovsrättsägarens vägnar.

Du kan kontakta vår upphovsrättsagent via e-post på info@taxitoairportservice.com.

 1. Felrapportering och feedback

Du kan ge oss antingen direkt på info@taxitoairportservice.com eller via tredjepartswebbplatser och verktyg med information och feedback om fel, förbättringsförslag, idéer, problem, klagomål och andra frågor relaterade till vår tjänst ("Feedback"). Du erkänner och samtycker till att: (i) du inte ska behålla, förvärva eller hävda någon immateriell rättighet eller annan rättighet, titel eller intresse i eller till Feedback; (ii) Företaget kan ha utvecklat idéer som liknar Feedback; (iii) Återkoppling innehåller inte konfidentiell information eller skyddad information från dig eller någon tredje part, och (iv) Företaget är inte skyldigt att behandla sekretess med avseende på återkopplingen. Om det inte går att överföra äganderätten till Feedback på grund av tillämpliga obligatoriska lagar, ger du företaget och dess dotterbolag en exklusiv, överförbar, oåterkallelig, kostnadsfri, underlicensierad, obegränsad och evig rätt att använda (inklusive kopiera, modifiera, skapa härledda verk, publicera, distribuera och kommersialisera) Feedback på något sätt och för vilket ändamål som helst.

 1. Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till webbplatser eller tjänster från tredje part som inte ägs eller kontrolleras av Taxi till flygplatsen.

Taxi till flygplatsen har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehåll, sekretesspolicyer eller praxis på tredjepartswebbplatser eller tjänster. Vi garanterar inte erbjudanden från någon av dessa enheter / individer eller deras webbplatser.

Till exempel har de beskrivna användarvillkoren skapats med PolicyMaker.io, en gratis webbapplikation för att generera juridiska dokument av hög kvalitet. Beslutsfattare onlinevillkorgeneratorn är ett lättanvänt kostnadsfritt verktyg för att skapa en utmärkt mall för servicevillkor för en webbplats, blogg, webbutik eller app.

DU ERKÄNNER OCH GODKÄNNER ATT FÖRETAGET INTE SKAL ANSVARAT ELLER ANSVARAT, DIREKT ELLER INDIREKT, FÖR NÅGON SKADA ELLER FÖRSLAG FÖR ORSAKAD ELLER PÅSTÅTT ATT ORSAKAS AV ELLER I ANSLUTNING MED ANVÄNDNING ELLER PÅLITNING PÅ NÅGOT SÅTT INNEHÅLL, GODA ELLER GODA GENOM NÅGRA SÅDAN HEMSIDOR ELLER TJÄNSTER.

VI RÅDER DIG STARKT ATT LÄSA VILLKOREN FÖR SERVICE- OCH PRIVACYPOLITIK PÅ NÅGRA TREDJEPARTSWebbplatser eller tjänster som du besöker.

 1. Ansvarsfriskrivning

TJÄNSTERNA LEVERERAS AV FÖRETAGET PÅ "SOM DE ÄR" OCH "SOM TILLGÄNGLIG". FÖRETAGET GÖR INGEN UTFÄRDELSER ELLER GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKT ELLER UNDERFÖRSTÅDT, FÖR DRIFTEN AV DINA TJÄNSTER, ELLER INFORMATION, INNEHÅLL ELLER MATERIAL INGÅR DÄR. DU GODKÄNNER UTTRYCKLIGT ATT DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA, DETTA INNEHÅLL OCH ALLA TJÄNSTER ELLER FÖRETAG SOM ERHÅLLS FRÅN OSS ÄR ENDAST RISK.

INGET FÖRETAG ELLER INGEN PERSONER FÖRETAGET GÖR NÅGON GARANTI ELLER UTFÖRANDE MED HÄNDELSE TILL TJÄNSTERNAS FULLFÄRDIGHET, SÄKERHET, KVALITET, NÖJIGHET ELLER TILLGÄNGLIGHET. UTAN BEGRÄNSNING AV DET FÖREGÅENDE, INGEN FÖRETAG ELLER NÅGON ASSOCIERAD MED FÖRETAGET FÖRETRÄDER ELLER GARANTIER ATT TJÄNSTERNA, DETTA INNEHÅLL, ELLER NÅGRA TJÄNSTER ELLER PUNKTER SOM ÄR UPPFÖRT GENOM TJÄNSTERNA, ÄR RIKTIG, RELLA RIKTIG, RELLA RIKTLIG, RELLA RIKTLIG, RELLA RIKTLIG, RELLA RIKTLIG, RELLA RIKTIG, RELLA RIKTLIG, RELLA RIKTIG, RELIG , ATT TJÄNSTERNA ELLER SERVEREN SOM GÖR DET TILLGÄNGLIGA ÄR FRI från VIRUS ELLER ANDRA SKADliga KOMPONENTER ELLER ATT TJÄNSTERNA ELLER NÅGRA TJÄNSTER ELLER FÖRVALT SOM UPPFINNAS GENOM TJÄNSTERNA ANNAN kommer att uppfylla dina behov eller förväntningar.

FÖRETAGET FRÅNGÅR HÄRIGEN ALLA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, OCH UTTRYCKT ELLER UNDERFÖRSTÄLLT, LAGSTIFTIGT ELLER ANNAT, INKLUDERAT MEN INTE BEGRÄNSADE TILL NÅGRA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, INTE ÖVERTRÄDELSE OCH FITNESS FÖR EN SÄRSKILD SÄKERHET.

DET FÖREKOMMANDE PÅVERKAR INGEN GARANTIER SOM INTE KAN EXKLUDERAS ELLER BEGRÄNSAS I GÄLLANDE LAG.

 1. Ansvarsbegränsning

FÖRUTOM SOM FÖRBJUDET MED LAGEN, HÅLLER DU OSS OCH VÅRA TJÄNSTEMÄN, DIREKTÖRER, MEDARBETARE OCH AGENTER HARMLESS FÖR INDIREKTA, PUNITIVA, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA ELLER FÖLJANDE SKADOR, Dock uppstår det (INKLUDERANDE FÖRVALTAR OCH FÖLJANDE FÖLJANDE OCH FÖLJANDE FÖLJANDE FÖLJANDE RÄTTER AV RÄTTSAKT OCH ARBITRATION, ELLER VID PRÖVNING ELLER VID ÖVERFÖLJNING, OM NÅGON, VAD ÄR ELLER INTE RÄTTSLAG ELLER ARBITRATION ÄR INSTITUTERADE), VARA I ENHANDLING AV AVTAL, FÖRSLAG, ELLER ANDRA TORTIOUS ÅTGÄRDER, ELLER FÖLJANDE AV ELLER I samband med denna AG INKLUDERAT UTAN BEGRÄNSNING AV NÅGOT ANSVAR FÖR PERSONLIG SKADA ELLER FASTIGHETSSKADA, FÖLJANDE FRÅN DETTA AVTAL OCH NÅGOT ÖVERTRÄDELSE AV NÅGON FEDERAL, STATSLIGT ELLER LOKALT LAGAR, FÖRESKRIFTER, REGLER ELLER FÖRESKRIFTER, ÄVEN OM FÖRETAGET ÄR FÖREGÅENDE SKADA. OM DET FINNAS ANSVAR FÖR FÖRETAGET FÖR FÖRBJUDET, BEGRÄNSAR DET BELOPPET FÖR PRODUKTERNA OCH / ELLER TJÄNSTERNA, OCH INGEN OMSTÄNDIGHETER KOMMER FÖLJANDE ELLER PUNITIVA SKADOR. Vissa stater tillåter INTE UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV PUNITIVA, TILLFÄLLIGA ELLER FÖLJANDE SKADOR, SÅ KAN FÖREGÅENDE BEGRÄNSNING ELLER EXKLUSION INTE GÄLLA FÖR DIG.

 1. Uppsägning

Vi kan avsluta eller stänga av ditt konto och hindra åtkomst till Tjänsten omedelbart, utan föregående meddelande eller ansvar, enligt vårt eget gottfinnande, av vilken anledning som helst och utan begränsning, inklusive men inte begränsat till ett brott mot villkoren.

Om du vill avsluta ditt konto kan du helt enkelt sluta använda tjänsten.

Alla bestämmelser i villkor som till sin natur ska överleva uppsägning ska överleva uppsägning, inklusive, utan begränsning, äganderättsbestämmelser, ansvarsfriskrivning, ersättning och ansvarsbegränsningar.

 1. Styrande Lag

Dessa villkor ska regleras och tolkas i enlighet med lagstiftningen i Belgien, som reglerar lagstiftningen tillämpar avtalet utan hänsyn till dess lagkonflikter.

Vårt underlåtenhet att genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa villkor kommer inte att betraktas som ett avstående från dessa rättigheter. Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig eller inte verkställbar av en domstol, kommer de återstående bestämmelserna i dessa villkor att gälla. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan oss om vår tjänst och ersätter och ersätter alla tidigare avtal som vi kan ha haft mellan oss om tjänsten.

 1. Ändringar i tjänsten

Vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka eller ändra vår tjänst och all tjänst eller allt material vi tillhandahåller via tjänsten, enligt vårt eget gottfinnande utan föregående meddelande. Vi kommer inte att vara ansvariga om någon eller någon del av tjänsten av någon anledning inte är tillgänglig när som helst eller under någon period. Ibland kan vi begränsa åtkomst till vissa delar av tjänsten, eller hela tjänsten, till användare, inklusive registrerade användare.

 1. Tillägg Till Villkor

Vi kan ändra villkoren när som helst genom att publicera de ändrade villkoren på denna webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet granska dessa villkor.

Din fortsatta användning av plattformen efter publicering av reviderade villkor innebär att du accepterar och godkänner ändringarna. Du förväntas kontrollera den här sidan ofta så att du är medveten om eventuella ändringar, eftersom de är bindande för dig.

Genom att fortsätta komma åt eller använda vår tjänst efter att några ändringar träder i kraft, godkänner du att du är bunden av de reviderade villkoren. Om du inte godkänner de nya villkoren har du inte längre behörighet att använda tjänsten.

 1. Avstående Och Avskiljbarhet

Inget avstående från företaget om något villkor eller villkor som anges i villkoren ska betraktas som ett ytterligare eller fortlöpande avstående från ett sådant villkor eller ett avstående från något annat villkor eller villkor, och företagets underlåtenhet att hävda en rättighet eller bestämmelse enligt villkoren ska inte utgör ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.

Om någon bestämmelse av villkor anses av en domstol eller annan domstol med behörig jurisdiktion vara ogiltig, olaglig eller inte verkställbar av någon anledning, ska sådan bestämmelse elimineras eller begränsas till ett minimum så att de återstående bestämmelserna i villkoren kommer att fortsätta i sin helhet kraft och effekt.

 1. Bekräftelse

Genom att använda tjänster eller andra tjänster som tillhandahålls av oss, erkänner du att du har läst dessa servicevillkor och samtycker till att vara bunden av dem.

 1. Kontakta oss

Vänligen skicka din feedback, kommentarer och begäran om teknisk support via e-post: info@taxitoairportservice.com.

Vi kan ändra villkoren då och då. Du uppmanas att kontrollera våra villkor för att överväga alla ändringar som gäller för dig och / eller passagerare.

Din bokning på vår webbplats är villkorad av att du accepterar villkoren. Du kan inte fortsätta med din bokning om du inte håller med någon del av dem.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.

 1. Pris och betalning

Betalningssätt.

 1. Säker onlinebetalning.
  Du betalar en transaktionsavgift utöver din taxipris:
  4% om du väljer att använda STRIPE med ditt kredit- eller bankkort.
  5% om du väljer att använda PAYPAL.

Vi ansvarar inte för misslyckade resor om informationen du ger oss i din bokning är felaktig.

Ansvarsbegränsning
Vid problem är vi försäkrade som ett officiellt taxitransportföretag

Annullering
Du kan avbryta din bokning gratis fram till 48 timmar före upphämtningstiden.
Under 48 timmar före upphämtningstiden har du inte rätt till någon återbetalning.

VÄLDIGT VIKTIGT

 • Se till att din telefon är på vid tidpunkten för upphämtning så att vi kan kontakta dig vid behov.
 • Din bokning inkluderar 15 minuters väntetid - eller 60 minuter från riktig landningstid om din upphämtningsplats är på en flygplats.
 • Ytterligare extra väntetid debiteras 10 euro för varje grupp på 15 minuter.
 • Se till att du ger tillräckligt med tid för att komma till din destination. Våra beräknade restider tar inte hänsyn till trafikförhållandena och andra oförutsedda omständigheter

 

sv_SESwedish